Reactie op uitzending kunstgraskorrels

logo Gemeente Ouder Amstel

De gemeente Ouder Amstel past haar standpunt over de risico’s van kunstgras voorlopig niet aan. Dit naar aanleiding van een onderzoek van het VU, waar het televisieprogramma Zembla aandacht aan besteedde.
Volgens het onderzoek zouden er toch mogelijk gezondheidsrisico’s kleven aan het rubbergranulaat. Het RIVM heeft laten weten dat het VU onderzoek te klein en niet representatief genoeg is voor veldomstandigheden. De gemeente Ouder-Amstel ziet dan ook geen aanleiding om nu te zeggen dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat niet meer veilig is. Wel blijft de gemeente de ontwikkelingen over voetbalvelden op de voet volgen.