Wijzigingen in gemeenteraad

logo Gemeente Ouder Amstel

De samenstelling van de gemeenteraad is per 16 februari 2017 iets gewijzigd. Vanwege terugtredende raadsleden en zwangerschap zijn er nieuwe raadsleden benoemd.

Bij D66 heeft mevrouw R. Vandenabeele zich teruggetrokken wordt vervangen door dhr H.E. de Haan, Hetzelfde geldt voor dhr D. Hoekstra van de PvdA, hiervoor is dhr M. Kahlman (PvdA) benoemd als raadslid. Dhr A.J.N. Nijman is benoemd als tijdelijk raadslid voor GroenLinks. Hij vervangt mw L.D. Muusses, die vanwege zwangerschap tijdelijk ontslag heeft verzocht. Verder is mevrouw M.D. Kouwenberg benoemd als commissielid (GroenLinks).