Gemeente houdt geen rekening met Chronisch zieken.

Geschreven door Op 12 maart 2020

René van der Mark vraagt chronisch zieke mensen zich te melden.

De gemeente Ouder-Amstel kent een minimabeleid maar houdt volgens René geen rekening met de hogere lasten die chronisch zieken dragen.

René geeft aan dat de inkomensnorm welke de gemeente voor gezonde en chronisch zieken hanteert onlogisch is. Zieken dragen hogere lasten met zich mee door het altijd verbruiken van het eigen risico. Maar ook kosten voor kleding, beddengoed, reis/vervoerskosten naar het ziekenhuis, hogere stookkosten, hulp in de huishouding, de lijst is oneindig.

Het rijk stelde 268 miljoen euro beschikbaar en liet dit verdelen naar ratio over alle gemeenten, speciaal bedoeld om chronisch zieken te helpen bij het betalen van hun zorgpremie. Omliggende gemeente hanteren een hogere inkomensgrens of houden rekening met de hogere lasten welke deze groep draagt. De gemeente Ouder-Amstel stelt geen geld te hebben voor deze groep mensen en laat deze mensen volgens René in de kou staan.

René zet zich in voor een beter Ouder-Amstel voor alle doelgroepen en vraagt of chronisch zieken zich willen melden met als doel gezamenlijk de gemeente te overtuigen een minimabeleid voor chronisch zieken op te stellen.

René is bereikbaar via mail en facebook:

cordesweg10@outlook.com

https://www.facebook.com/rene.vandermark.3

René heeft de onderstaande vragen uitstaan bij het college van wethouders.

1. Waar is het geld gebleven welk was bedoeld om chronisch zieken te compenseren in hun eigen risico als bedoeld door dit kabinet.

2. Als dit geld is uitgegeven, hoeveel was het en welke gerechtigden hebben hier gebruik van gemaakt. Wat was de criteria om deze personen te compenseren

3. Wat is het verschil tussen een pensioengerechtigde en een chronisch zieke, welke voor 100% is afgekeurd in het beleid? De pensioengerechtigde mag namelijk een aanzienlijk hoger bedrag aan inkomen hebben (ongeveer140%) om in aanmerking te komen voor aanvullende bijstand. Een chronisch zieke kan, net als een pensioengerechtigde, zijn inkomen niet verruimen door loon uit arbeid. Althans, dat is het idee?

4. Iemand met 100% bijstand houd netto meer over dan iemand met 138% van het minimum. Hoe worden personen geholpen die boven de inkomensgrens zitten? De gemeente stelt dit te gaan bespreken en te onderzoeken door te kijken of chronisch zieken inderdaad hogere lasten dragen dan gezonde mensen.

Volgens René is dit een feit. Denk aan het eigen risico dat vaak al in de eerste maand is verbruikt. Tot die tijd krijg ik niks van de gemeente en moet maar rond komen en eten van de centen die ik niet heb. Resultaat is dat wij hier nog enkel dineren en de rest maar overslaan. En zelfs dat is vaak al niet te doen.

René heeft een uitgebreide calculatie opgesteld waaruit blijkt dat er voor het gezin slechts € 8,00 per dag overblijft om van te leven

De CER (compensatie eigen risico) werd voorheen aan alle chronisch zieken betaald, ongeacht het inkomen. Daar wilde het kabinet vanaf dus besloot zij de gemeente op de zadelen met dit probleem. Iedere gemeente krijgt dus, naar ratio, een deel van die 268 miljoen om chronisch zieken te compenseren.

Echter hangt de gemeente Ouder Amstel hier een inkomenseis aan vast welke niks te maken heeft met chronisch zieken. Omliggende gemeente (bijvoorbeeld DenHaag) stelt ook een inkomenseis maar dan van 150%. Op die wijze houd men dus rekening met de extra lasten die een chronisch zieke draagt.

Andere gemeente kijken naar de lasten en maken dan hun besluit. De gemeente ouder amstel kijkt niet naar de lasten. Dus als je als chronisch zieke maandelijks 250 euro kwijt bent aan je zorg (exclusief je zorgpremie) dan heb je pech.

Zo heeft René bepaalde medicatie niet meer kunnen halen, geen zwemmen meer terwijl ik dat wel zou moeten doen om te blijven bewegen, en geen begrafenis verzekering. Want dat is allemaal niet meer te betalen.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp