Krimp Schiphol onvermijdelijk en gaat ten koste van 13000 banen

Geschreven door Op 18 juni 2023

De Maatschappelijke Raad Schiphol in oprichting (MRS) heeft gereageerd op de voorgestelde maatregelenpakketten die tot doel hebben om op korte termijn de geluidshinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden te verminderen. De MRS concludeert dat het tijd is voor een nieuwe balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit. Krimp van Schiphol door reductie van het aantal vliegbewegingen is daarbij volgens de raad ‘onontkoombaar en noodzakelijk’. Vakbonden hebben eerder gewaarschuwd voor het banenverlies dat krimp van de luchthaven met zich meebrengt. Dat zou ten koste gaan van 13.000 banen.

KRIMP

“Het belang van gezondheid en de leefkwaliteit van omwonenden kan moeilijk in geld worden uitgedrukt, maar is onbetaalbaar,” zegt Eddy van Hijum, voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol i.o. De MRS ondersteunt daarom de keuze van het kabinet in de voorgenomen krimp van Schiphol tot 440.000 vliegbewegingen.

BEPERKING OVERLAST

“Krimp is onontkoombaar om te komen tot een daadwerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidsoverlast en om woningen te kunnen bouwen. De MRS ondersteunt ook voorstellen om geluidshinder in de nacht verregaand te beperken. De raad waarschuwt daarbij dat het effect van vlootvernieuwing op de ervaren geluidshinder sterk wordt overschat. “Stillere vliegtuigen zorgen in de praktijk niet voor waarneembaar minder geluidsoverlast. Als stillere, schonere vliegtuigen er toe leiden dat meer vluchten worden toegestaan of de frequentie toeneemt, dan zal dit niet leiden tot een daadwerkelijke verbetering voor de omwonenden. Krimp is daarvoor echt noodzakelijk,” aldus van Hijum.

BEPERKT EFFECT VLOOTVERNIEUWING

De MRS verwacht een  beperkte effect van de vlootvernieuwing op de (ervaren) geluidshinder. Hoewel nieuwe vliegtuigen voorzien zijn van stillere en schonere motoren, en de aerodynamica verbeterd is, is volgens de raad gebleken dat deze technische ontwikkelingen niet voldoende zijn om daadwerkelijk een verbetering te realiseren voor omwonenden. ‘Dit komt voornamelijk door de toename van het aantal vluchten, waarbij de winst die behaald wordt met stillere motoren wordt benut om meer vluchten toe te staan. De MRS stelt dat de ervaren hinder niet alleen wordt bepaald door de intensiteit van het geluid, maar ook door factoren zoals frequentie, piekgeluiden en rustperiodes. Daarom adviseert de MRS om in het geluidsdoel indicatoren op te nemen die recht doen aan deze hinderfactoren.’

ONGESTOORDE NACHTRUST

De MRS adviseert een aanvullend maatregelenpakket dat de geluidshinder en gezondheidsschade in de leefomgeving substantieel moet verminderen. Het belang van een ongestoorde nachtrust voor omwonenden weegt zwaar voor de MRS, en dit pakket biedt tevens een effectieve oplossing om verschuiving van vluchten van de nacht naar andere tijden en banen tegen te gaan. Daarnaast is een aanscherping van de geluidsdoelen volgens de raad nodig, gezien het sterke effect van een reductie van nachtvluchten op modelmatige hinderwinst. Het MRS-pakket omvat onder andere een verbod op de meest lawaaiige vliegtuigtypes, een nachtsluiting, uitbreiding van de nachtperiode en een maximering van 440.000 vliegbewegingen per jaar. De MRS stelt dat alle omwonenden van Schiphol evenwichtig moeten profiteren van het geselecteerde maatregelenpakket dat substantiële hinderreductie en gezondheidsvoordelen moet opleveren.

BANENVERLIES

Diverse vakbonden waarschuwden eerder dat als de kabinetsplannen voor de krimp van Schiphol doorgaan, dat meer dan 13.000 mensen hun baan verliezen. Dat komt neer op zo’n 10 procent van alle banen op en rond Schiphol. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat een groep op de luchthaven actieve vakbonden liet uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek. De vakbonden roepen het college op om de krimpplannen te heroverwegen. De maatregelen die de luchtvaartbranche heeft aangedragen zoals het  vervangen van luidruchtige oudere toestellen door stillere moderne vliegtuigen zouden volgens de bonden door het Rijk omarmd moeten worden.

Bron: Weekblad voor Ouder-Amstel
Foto: Jammfm
Auteur: Martin Rodenburg


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp