Aantal voortijdige schoolverlaters in Ouder-Amstel licht afgenomen

Geschreven door Op 11 augustus 2021

Het aantal voortijdige schoolverlaters uit Ouder-Amstel is in het schooljaar 2019-2020 met ruim 6 procent afgenomen ten opzichte van het schooljaar 2018-2019. Het aantal jongeren uit Ouder-Amstel dat de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs verliet zonder diploma nam in die periode af van 15 naar 14. Dat is ruim één procent van het totaal uit Ouder-Amstel afkomstige leerlingen (en dat zijn er 1156). In de (voorlopige) cijfers over 2019-2020 is vooralsnog geen negatief effect van de coronacrisis te zien op het aantal voortijdige schoolverlaters. Maar de onderwijssector verwacht dat de gevolgen van de crisis nog langere tijd merkbaar zullen zijn, onder meer doordat leerlingen op het MBO studievertraging hebben opgelopen. Lees meer achtergrond op weekbladvoorouderamstel.nl


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp