Aanvraag omgevingsvergunning voor bomenkap in Zonnehof

Geschreven door Op 11 februari 2018

In 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het aangepaste definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Zonnehof vastgesteld. Daarna is de gemeente aan de slag gegaan met het voorbereiden van de omgevingsvergunning voor deze herinrichting.

Er is nog een keer kritisch gekeken naar of de bomen die waren opgegeven voor de kap toch niet konden blijven staan. Uiteindelijk blijkt dat er in totaal 76 bomen gekapt moeten worden; in tegenstelling tot de 181 bomen die gekapt zouden worden bij het eerdere ontwerp van de openbare ruimte (2015).

Bij de 76 bomen gaat het om 7 zieke bomen, 28 populieren die mogelijk schade zouden kunnen toebrengen of als gevolg van leeftijd et cetera) en 41 te kappen bomen vanwege toekomstige verhardingen zoals de nieuwe paden. Het kenmerk van de aanvraag is 20180047.

Een deel (51 stuks) van deze bomen wordt fysiek gecompenseerd in het gebied. Voor de overige bomen wordt een bedrag gestort in het gemeentelijke Bomenfonds. Samen met bewoners van de Zonnehof wordt een compensatieplan gemaakt waarbij dit bedrag weer besteed gaat worden aan groen.

Bomenkap in fases uitgevoerd

Het kappen van de bomen wordt gefaseerd uitgevoerd. De gehele herinrichting van de Zonnehof gebeurt in kleinere deelgebieden zodat het gebied te allen tijde bereikbaar blijft en niet alle bomen in één keer gekapt worden.

Meer informatie

Bekijk de kaptekening (pdf, 585 kB). U vindt de kaptekening ook op de Facebookpagina van Dorpshart Duivendrecht.

De stukken van de omgevingsvergunning kappen komen ook ter inzage te liggen nadat de omgevingsvergunning is verleend.

Deze aanvraag voor omgevingsvergunning staat los van het kappen van bomen voor de woningbouwontwikkeling. Die vergunning is reeds verleend (op 28 juni 2017) en onherroepelijk geworden.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp