Besluit Crisisnoodopvang aan Wenkebachweg in Duivendrecht is genomen.

Geschreven door Op 15 november 2022

Nederland kampt met een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Ouder-Amstel heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen. Het college van Ouder-Amstel heeft besloten om aan de Wenkebachweg 144-148 (Duivendrecht) een tijdelijke opvanglocatie te realiseren in het voormalige gebouw van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

In het gebouw komt plek voor 150 asielzoekers en 100 vluchtelingen uit Oekraïne. Het gebouw moet nog wel geschikt gemaakt worden. De verbouwing begint binnen 1-2 weken en de verwachting is dat de eerste mensen in januari in het gebouw terecht kunnen. Het verblijf is tijdelijk. Op 1 augustus 2023 moeten alle mensen eruit zijn. Dan beginnen de werkzaamheden voor het realiseren van ruim 400 woningen op deze plek.

Samenwerking
Ouder-Amstel doet dit niet alleen. Er is een intensieve samenwerking met allerlei betrokken partijen. Zo zorgt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de aanpassing van het gebouw en regelt en begeleidt de aannemer. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) helpt bij de inrichting en regelt de instroom van de asielzoekers.

Coherente, Participe, Humanitas en Vluchtelingenwerk houden zich straks bezig met de opvang van de mensen en kijken naar mogelijkheden voor psychologische hulp, taalcursussen, activiteiten voor de kinderen of sporten. Met onderwijs aan de kinderen wordt in samenspraak met de schoolbesturen zo snel mogelijk gestart.

Kosten voor het Rijk
Ook met het Rijk wordt goed samengewerkt. Het Rijk vergoedt alle kosten die de gemeente en veiligheidsregio maken om deze opvangplek mogelijk te maken. Het betreft dus zowel personele als materiële kosten, bijvoorbeeld van de verbouwing en het onderhoud.

Burgemeester Joyce Langenacker: ‘Als college zijn we er trots op dat we deze opvang kunnen realiseren in onze gemeente. De goede samenwerking en de vele inspanningen die we met elkaar hebben gedaan, leveren binnenkort, weliswaar tijdelijk, een humaan en fatsoenlijk verblijf op voor een behoorlijke (250) groep mensen. We houden scherp oog op de veiligheid voor iedereen, Oekraïners, asielzoekers, maar ook de mensen die in de omgeving werken en wonen.’


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp