Centrumplan Ouderkerk: motie ingetrokken na toelichting

Geschreven door Op 17 juni 2024

Wat houdt de motie in?

De motie Centrumplan Ouderkerk was een initiatief van een aantal politieke partijen in de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Zij wilden meer duidelijkheid over het aanbestedingsplan voor de herinrichting van het centrumgebied (’t Kampje). Het plan bestaat uit twee fasen: de ophoging van het terrein en de aanleg van de infrastructuur. De motie vroeg om een beter inzicht in de twee aanbestedingen, zodat er geen afhankelijkheid zou zijn tussen de fasen. De indieners wilden ook weten hoe het budget verdeeld zou worden over de twee fasen.

Waarom is de motie ingetrokken?

In de commissievergadering Burger en bestuur van afgelopen donderdag kregen de indieners van de motie een toelichting van de projectleider. Hij legde uit dat er twee aparte bestekken worden gemaakt voor de twee fasen, en dat deze tegelijkertijd worden gegund. Hij verzekerde dat er geen afhankelijkheid is tussen de fasen, en dat het budget voldoende is om beide fasen uit te voeren. Hij beloofde ook dat er nog een aparte communicatie zou volgen over het aanbestedingsplan. Met deze toelichting waren de indieners van de motie tevreden, en besloten zij de motie in te trekken.

Wat betekent dit voor het Centrumplan?

De toelichting van de projectleider bracht ook een ander nieuwsfeit aan het licht: de voorbereiding van de twee bestekken kost meer tijd dan verwacht, waardoor er uitloop is op de planning. Dit betekent dat de werkzaamheden voor het Centrumplan later zullen starten dan gepland. Dit heeft echter ook een aantal voordelen: de werkzaamheden zullen buiten het terrassenseizoen vallen, waardoor de horeca minder hinder zal ondervinden. Ook zullen de feesten en partijen in de zomer (zoals bruiloften) en in de drukke maand december geen last hebben van de werkzaamheden. Bovendien zal Bakker Out bereikbaar blijven, en kan de poffertjessalon blijven staan. De politiek blijft ondertussen zeer betrokken bij het Centrumplan, en zal de voortgang nauwlettend volgen.

Vragen uit de commissie waren of tijdens de werkzaamheden straten en gebouwen bereikbaar blijven voor de hulpdiensten met ook aandacht voor de storingsgevoelige Benninghbrug. Wethouder Paulette Koek-Baks gaf aan dat de brandweer betrokken is bij de plannen. Daarbij ook benoemd dat men scherp is op de werking van de Jan Benninghbrug. Met de contracthouder is er de afspraak dat deze binnen een uur storingen verhelpt.

De motie werd ingetrokken, wel met de toezegging dat de politiek zeer betrokken blijft bij het Centrumplan. In de randen van de commissievergadering kwam de extra overlast voor Duivendrecht nog ter sprake. Deze zomer zijn door werkzaamheden op Schiphol een aantal landingsbanen niet beschikbaar, zodat de route boven Duivendrecht meer gebruikt wordt. Tegen de afspraken in en niet prettig voor de bewoners. Wethouder de Maa kreeg tenslotte nog een vraag over het milieudepot, wat nader onderzocht wordt.

De gemeente reageert:

“De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het centrumplan vraagt meer tijd dan verwacht. Hierbij gaat het om de technische uitwerking van de bestekdocumenten. Concreet betekent dit, dat het werk niet op 15 juli 2024 start. De nieuwe startdatum voor de uitvoering is gepland in januari 2025. In zijn geheel nemen de werkzaamheden nog steeds een jaar in beslag. Het is jammer dat we meer tijd nodig hebben, maar tegelijkertijd biedt de nieuwe planning ons ruimte om tegemoet te komen aan een aantal wensen van de ondernemers. In de commissie burger en bestuur van 13 juni is een presentatie gegeven. Deze is te zien op de website www.ouder-amstel.nl/planningcentrumplan.”

Het centrumplan van Ouder-Amstel is een ambitieus project om het dorpshart te vernieuwen. De commissie burger en bestuur besprak op 13 juni de voortgang en de planning van het plan. Een aantal punten die aan de orde kwamen, waren:

– De bereikbaarheid van straten en gebouwen voor hulpdiensten tijdens de werkzaamheden. Wethouder Koek-Baks zei dat de brandweer betrokken is bij de plannen en dat er afspraken zijn over de storingsgevoelige Benninghbrug.

– De politieke betrokkenheid bij het centrumplan. Er was een motie ingediend om het plan in de raad te behandelen, maar die werd ingetrokken na de toezegging dat de politiek goed geïnformeerd blijft.

– De startdatum van de uitvoering van het centrumplan. Deze is uitgesteld van 15 juli 2024 naar januari 2025, omdat de voorbereidende werkzaamheden meer tijd vragen. Dit is jammer, maar biedt ook ruimte om rekening te houden met de wensen van de ondernemers. Er is een presentatie gegeven over de planning, die te zien is op de website www.ouder-amstel.nl/planningcentrumplan.

Auteur: Henk Peter Blok

Foto: Centrumplan

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp