Grote stap voor ontwikkeling van 5.000 woningen in Ouder-Amstel

Geschreven door Op 7 december 2021

Grote stap voor ontwikkeling van 5.000 woningen in Ouder-Amstel

De structuurvisie bepaalt de ruimtelijke invulling van het gebied tussen de A2
en Duivendrecht en is het fundament voor de bouw van circa 5.000 nieuwe
woningen vanaf 2025. Een belangrijke nieuwe mijlpaal, weet ook
verantwoordelijk wethouder Willem Jansen: “de woningnood in de regio is
enorm. Met De Nieuwe Kern bouwen we een nieuwe woonwijk voor meer dan
10.000 mensen. Een groene wijk, met veel faciliteiten, goede voorzieningen
en uitstekende bereikbaarheid. Echt een plek waar het voor toekomstige
bewoners fijn wonen is. Het vaststellen van de structuurvisie is een
belangrijke stap voorwaarts met betrekking tot het realiseren van de ambities
die wij met deze wijk hebben. In 2026 verwachten we de eerste bewoners van
De Nieuwe Kern welkom te kunnen heten.”

Groot draagvlak door uitgebreid participatietraject
Vorig jaar januari klonk het startschot voor een uitgebreid participatieproces met
inwoners, diverse organisaties uit Ouder-Amstel en andere betrokkenen. Met
inspiratiesessies, inloopavonden, enquêtes en zo meer. De input is verwerkt in de
ontwerp structuurvisie of wordt later in de ontwikkeling van De Nieuwe Kern benut.
Ook bij de uitwerking van de plannen blijft de gemeente in gesprek met inwoners,
organisaties en andere betrokkenen.

Aantrekkelijke groene stadswijk
De structuurvisie beschrijft de beleidsmatige en ruimtelijke kaders voor ontwikkeling
van de nieuwe wijk. De wijk wordt ontwikkeld binnen bestaand stedelijk gebied,
waardoor de omliggende groene gebieden behouden blijven. Het groene karakter van
De Nieuwe Kern komt onder meer tot uiting in een groot centraal gelegen stadspark,
dat als verbindende schakel fungeert tussen de verschillende woonbuurten en andere
functies, zoals kantoren, hotels en horeca. De bestaande volkstuinen ondergaan een
transformatie en worden compacter en toegankelijker. Daarnaast breidt Ajax
trainingscomplex De Toekomst uit met twee voetbalvelden en een
ministadion en zorgt de ligging bij Station Duivendrecht en de ontwikkeling
van Smart Mobility Hub (SMH) voor uitstekende bereikbaarheid, waardoor
ingezet kan worden op duurzame mobiliteit.

Goede Samenwerking
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij de goede samenwerking
tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam,
VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax.

Milieu Effect Rapportage
Het is belangrijk goed te onderzoeken welke effecten de bouw van De Nieuwe Kern
heeft op het milieu. Daarom is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Daar waar
negatieve milieueffecten verwacht worden, is in het rapport aangegeven hoe deze
beperkt kunnen worden door zogenaamde mitigerende maatregelen.

Hoe verder?

Nu de structuurvisie is vastgesteld, kan de gemeente in samenwerking met de
grondeigenaren de plannen verder uitwerken in een stedenbouwkundig raamwerk. Als
dit er is zal Ouder-Amstel verdere afspraken maken met de grondeigenaren over de
realisatie van de plannen. De verwachting is dat het stedenbouwkundig raamwerk in
het 3e kwartaal van 2022 gereed is. Naar verwachting kunnen in 2026 de eerste
woningen opgeleverd worden.

De structuurvisie en MER zijn te vinden op de nieuwekern

De Nieuwe Kern
Tussen Station Duivendrecht en de A2 verrijst met de komst van De Nieuwe Kern de
komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. Met circa 5.000 woningen rondom een
groot stadspark. En 250.000 vierkante meter aan onder andere kantoren, horeca en de
uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Kijk op www.denieuwekern.nl
voor meer informatie.

 

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp