Inwoners Ouder- Amstel voorrang toewijzing sociale huurwoningen

Geschreven door Op 14 december 2018

In de prestatieafspraken voor 2019 tussen de gemeente, Eigen Haard en Huurdersvereniging Ouder-Amstel is afgesproken om inwoners van Ouder- Amstel voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen via WoningNet.

Wethouder Wonen, Barbara de Reijke: ‘De afgelopen jaren wordt een steeds groter deel van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd aan mensen die niet afkomstig zijn uit de gemeente Ouder-Amstel. Dit is een logisch gevolg van de enorme druk op de woningmarkt in onze regio. Maar als college willen wij wel al het mogelijke doen om juist onze eigen inwoners aan een passende woning in Ouder-Amstel te helpen. Daarom zijn wij bezig met een aanpassing van de huisvestingsverordening. Met de aanpassingen kunnen we zorgen dat meer woningen beschikbaar zijn voor onze inwoners. Maximaal 25% van de vrijkomende woningen kan met voorrang aan inwoners van Ouder-Amstel aangeboden worden. We verwachten dat de aangepaste verordening medio 2019 wordt vastgesteld.’

Nieuwe prestatieafspraken voor 2019
De woningcorporatie en de gemeente maken prestatieafspraken om gezamenlijk de ambities in de gemeentelijke woonvisie uit te kunnen voeren. Sinds 2015 zit ook de huurdersvereniging aan tafel bij het vormgeven van deze afspraken. Onlangs hebben zij ingestemd met de prestatieafspraken 2019. Belangrijke afspraken zijn o.a. voorwaarden voor leefbaarheid in bestaande wijken en nieuwbouw.

Nieuwbouw
Een mooi voorbeeld zijn de 34 huurwoningen aan de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel. Op dinsdag 11 december 2018 overhandigden wethouder Barbara de Reijke en Mieke van den Berg, bestuurder Eigen Haard de eerste sleutel aan de nieuwe bewoners.

Duurzaam, comfortabel en meer differentiatie
Een aantal nieuwe bewoners van de burgemeester Stramanweg laten een oude woning in de van der Loosstraat of aan de Theresiastraat achter. Deze woningen uit de jaren ’50 worden gesloopt en maken plaats voor nieuwe, duurzame en comfortabele sociale huurwoningen. Daarnaast biedt de nieuwbouw ook de mogelijkheid om meer differentiatie te realiseren. Er komen grotere (eengezins) woningen met meer ruimte voor gezinnen en passende woningen voor de kleinere huishoudens.

Sommige bewoners laten met weemoed hun oude woningen achter, maar de meesten beseffen wel de beperkingen van deze gedateerde woningen. ‘En kijkend naar de fraaie nieuwbouwwoningen aan de burgemeester Stramanweg zijn we vol vertrouwen dat de nieuwbouw in het van der Looskwartier ook een kwalitatief goede toevoeging aan de woningvoorraad gaat geven. Goede woningen, die we hard nodig hebben’ geeft wethouder Barbara de Reijke aan.

Meer weten? Bekijk: https://www.ouder-amstel.nl/bestuur/nieuws/inwoners-ouder-amstel-voorrang-bij-huurwoningen-van-eigen-haard


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp