klimaatverandering en bodemdaling hebben grote gevolgen

Geschreven door Op 25 maart 2021

De klimaatverandering en de bodemdaling hebben de komende jaren ook in Amstelland grote gevolgen voor het waterbeheer. Het broeikaseffect zorgt voor meer extreme regenval en de overstromingsrisico’s nemen toe door de verwachte zeespiegelstijging. Het probleem van bodemdaling in de polders met een veenbodem komt daar nog bij. In een vooruitblik op de toekomst, stelt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht dat ‘het blijven verlagen van het waterpeil om die bodemdaling te volgen, niet heel lang meer vol te houden is’. Het Waterschap heeft een ontwerp-Waterbeheerprogramma voor de komende jaren opgesteld.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp