Maatregelen begraafplaats Karssenhof

Geschreven door Op 16 maart 2020

Voor de begraafplaats Karssenhof in Ouder-Amstel, zijn maatregelen genomen in verband met het Coronavirus. Meer informatie: www.ouder-amstel.nl/…/graf-urn-grafrechten-en-grafmonumenten

Maatregelen in verband met het Coronavirus voor de algemene begraafplaats Uithoorn en Begraafplaats Karssenhof in Ouder-Amstel

  • Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC en VMC, komt op basis van dit overleg tot de conclusie dat bijeenkomsten – ook die met minder dan 100 personen – vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer zijn toegestaan.
  • Indien bij u bekend is dat in de familie-/vriendenkring van de overledene Corona is geconstateerd dient u ons dit direct te melden zodat wij onze medewerkers kunnen informeren en passende maatregelen kunnen treffen.
  • De uitvaartplechtigheden dienen vanaf dinsdag 17 maart 2020 teruggebracht te worden tot alleen personen van de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.
  • Van alle deelnemers aan deze plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Bepalen datum begrafenis of crematie

Een begrafenis of crematie moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen.

Particulier graf

In een particulier graf kunnen maximaal twee (verwante) overledenen worden begraven of vier asbussen. Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van twintig jaar. De rechthebbende kan deze termijn telkens met tien jaar verlengen. Het graf wordt gehuurd door de rechthebbende. Deze persoon beslist wie er in het graf wordt begraven/bijgezet. Voor een particulier graf geldt dat de graven op rij worden uitgegeven. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf.

Algemeen graf

Het algemene graf is bestemd voor overledenen ouder dan twaalf jaar. In deze grafruimte worden drie overledenen boven elkaar begraven. De keuze voor een algemeen graf geldt minimaal voor tien jaar. Dit heeft te maken met de wettelijke vastgestelde grafrusttermijn van tien jaar. Na het verstrijken van de grafrusttermijn is herbegraven in een particulier graf mogelijk. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf en is tevens de eigenaar van het algemene graf. Er kan dus geen plek worden gereserveerd. Een algemeen graf blijft na de laatste begrafenis minimaal tien jaar bestaan.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp