Mariabeeld uit Lourdes naar de Urbanuskerk Bovenkerk

Geschreven door Op 23 maart 2024

Afgelopen zaterdag spraken wij in Start Me Up! met Eugène en Bernadette van de Heilige Maria Parochie over de komst van het Mariabeeld vanuit Lourdes naar de Urbanuskerk in Bovenkerk.

Bidden bij de relieken van de H. Bernadette, een Mariabeeld uit Lourdes en een stukje van de Grot waar Maria in 1858 verschenen is.
Er zijn gezamenlijke vieringen en er is ruimte voor stilte en persoonlijk gebed.

Luister het gesprek hier terug:

Bernadette Soubirous

Wie is Bernadette?
Ten tijde van de verschijningen is Bernadette 14 jaar. Zij is de oudste dochter van de familie Soubirous. Het gezin woont in -door armoede en werkloosheid gedwongen – het ‘Çachot’, een vroegere gevangenis. Vandaar gaat Bernadette met haar zusje en een vriendinnetje buiten de stad hout sprokkelen langs de oever van de Gave.

Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van het Molenkanaal de andere meisjes te volgen, hoort zij plotseling het geluid van een windstoot. Als zij dat een tweede maal hoort, kijkt zij naar de grot in de nabijgelegen rotswand, de rots van Massabielle. Ze ziet dan iets wits, een vrouw in een zee van licht met een rozenkrans in de hand. Een beetje bang pakt Bernadette haar eigen rozenkrans. Ze knielt en wil een kruisteken maken. Dat lukt haar niet. Pas als de vrouw het haar heeft voorgedaan, kan ook Bernadette het kruisteken maken.

In totaal zal Maria 18 keer verschijnen aan Bernadette. Tijdens de 16e verschijning op 25 maart 1858 maakt Maria haar naam bekend aan Bernadette, ‘Ik ben de onbevlekte ontvangenis’, ofwel de Heilige maagd Maria.

Op 16 juli 1858, op het feest van Onze Lieve Vrouw op de Berg Karmel, verschijnt Maria voor de laatste keer aan Bernadette. Bernadette verklaart later dat zij deze vrouw nog nooit zo mooi gezien heeft.

Verering van Relieken
Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende Heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van Heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen.

Met de rondgang van de reliek van de H. Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Programma vrijdag 5 april 2024
– 07:00 uur Kerk open – inloop – wake in stilte.
– 08:00 uur Lauden – Rozenkransgebed.
– 10:30 uur Pontificale Hoogmis met Mgr. Hendriks, Eric Fennis deken van Amsterdam en het Pastoresteam.
– Koor: Onze Lieve Vrouwe van de Vredeskerk. ‘Ave Maria’ gezongen door Susanne Brussee.

Na de eucharistieviering is er tot 17.00 uur gelegenheid voor een Biechtgesprek.
– 12:00 uur Engel des Heren, ‘tientje’ van de Rozenkrans gezongen door Vincent Bouwens. Rozenkransgebed.
– 14:00 uur Film over Lourdes in de ontmoetingsruimte.
– 15:00 uur Maria uurtje met intenties, zegening van de zieken. ‘Ave Maria’ gezongen door Jolly Nguyen.
– 16:30 uur Symboliek van het water – Aanbidding.
– 17:30 uur Maria vesper.
– 20:30 uur Lichtprocessie.

Lourdes water, een Rozenkrans of een souvenir kaars is verkrijgbaar.
Eventueel lunchpakket zelf mee te nemen. Koffie en thee is ter plaatse verkrijgbaar.

Van de vieringen wordt een livestream opname gemaakt deze kunt u volgen via een link op onze website www.heiligemariaparochie.nl

Hoe komt u naar de Urbanuskerk Bovenkerk:

– Bezoekadres: Noorddammerlaan 124 – 1187 AG Amstelveen
– Buslijnen: Buslijnen vanaf Amstelveen Busstation met haltes in de nabijheid van de Urbanuskerk Bovenkerk:

  • 171 halte: Pastoor Brouwerslaan op 5 minuten loopafstand
  • 171 halte: Zwarte Pad op 3 minuten loopafstand
  • 199 halte: Salamander/Noorddammerweg op 10 minuten loopafstand
  • 347-357-359 halte: Bovenkerkerweg op 20 minuten loopafstand

Parkeergelegenheid:
Op het kerkterrein mag niet geparkeerd worden. Er is wel een in- uitstap plek voor bezoekers. In de omgeving van de kerk is het vrij parkeren.
De parkeerplaats bij sportclub RODA 23 – Noorddammerweg 48 c – 1187 ZT ligt op 9 minuten lopen van de kerk. Dit is een openbare parkeerplaats om vrij te parkeren.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp