Ouder-Amstel gaat 540 Flexwoningen bouwen

Geschreven door Op 22 december 2021

De gemeente Ouder-Amstel wil, vooruitlopend op de ontwikkeling van De Nieuwe Kern, flexwoningen realiseren speciaal voor jongeren en starters. Om ruim 500 flexwoningen (allen sociale huur) mogelijk te maken, vroeg Ouder-Amstel begin september een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse zaken via de Woningbouwimpuls. Vorige week keurde het ministerie de aanvraag goed. Ook de provincie Noord-Holland draagt met één miljoen euro bij aan het project. Het plan is om de flexwoningen te bouwen op het huidige evenementenparkeerterrein P-Bus en het parkeerterrein te verplaatsen naar een locatie nabij station Duivendrecht. Komend jaar worden de plannen verder uitgewerkt. De gemeente wil deze woningen eind 2024 opleveren.

De vraag naar woningen in zowel Ouder-Amstel als omliggende gemeenten is torenhoog. Voor de gemeente Ouder-Amstel alle reden om in verschillende projecten ruim baan te maken voor extra woningbouw. Deze projecten kosten tijd, terwijl de nood hoog is. Daarom heeft de gemeente Ouder-Amstel onderzocht of, vooruitlopend op deze projecten, 540 flexwoningen voor jongeren en starters gerealiseerd kunnen worden. Begin september deed de gemeente een aanvraag voor de Woningbouwimpuls bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om het project financieel haalbaar te maken. Op 15 december werd bekend dat deze aanvraag is toegekend.

Zo snel mogelijk extra woningen Met De Nieuwe Kern krijgt Ouder-Amstel er een compleet nieuwe wijk met circa 5.000 woningen bij, waarvoor samengewerkt wordt met de grondeigenaren gemeente Amsterdam, NS Vastgoed en VolkerWessels Vastgoed. Het gaat nog enkele jaren duren, voordat de eerste paal de grond in gaat en eerste woningen er staan. Om de woningnood onder jongeren en starters nu al aan te pakken, wil de gemeente voor de periode van 10 tot 15 jaar 540 flexwoningen neerzetten in het gebied. Het plan is om deze flexwoningen te bouwen op het huidige evenementenparkeerterrein P-Bus en het parkeerterrein te verplaatsen naar een locatie nabij station Duivendrecht.

Wethouder Willem Jansen, verantwoordelijk voor De Nieuwe Kern, is erg enthousiast: “Met De Nieuwe Kern leveren we op termijn een belangrijke bijdrage aan de grote woningnood. Door het realiseren van flexwoningen, willen we ook de komende jaren al studenten en jongeren en starters een eigen plek bieden in de Nieuwe Kern om te wonen. Ik ben blij dat het zowel het rijk als de provincie het belang van deze flexwoningen onderkennen en een bijdrage willen leveren aan het bouwen van deze woningen.”
Financiële haalbaarheid

Met de toekenning van de subsidieaanvraag bij de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een groot deel van de kosten gedekt. Met deze toekenning heeft namelijk ook de provincie Noord-Holland toegezegd bereid te zijn bij te dragen en een miljoen euro beschikbaar te stellen voor de woningen.
Planuitwerking

Nu er zekerheid is over de toekenning vanuit de Woningbouwimpuls, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Met de woningcorporaties moeten de bouwplannen verder uitgewerkt worden zodat ook juridisch-planologisch de juiste stappen gezet kunnen worden. Onderdeel hiervan zal ook het betrekken van de omgeving zijn. Dat is eerder nog niet gebeurd omdat de doorgang van het project nog te onzeker was. Met deze zekerheid zal dit in 2022 opgepakt worden.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp