Ouder-Amstel steekt bijna vier ton in stimuleren duurzame economie

Geschreven door Op 26 september 2020

Samen met omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland draagt de gemeente Ouder-Amstel bijna vier ton bij aan Invest-MRA (werktitel), een fonds van rond de 100 miljoen. Dit fonds moet leiden tot een omslag naar een nieuwe duurzame economie, meer werkgelegenheid en innovatie in de regio.

Wethouder Axel  Boomgaars is blij met de instemming van de gemeenteraad om bijna vier ton te investeren in  het  stimuleren van duurzame economie. “We willen werkgelegenheid en duurzame innovatie dicht bij huis stimuleren, daarom is dit fonds erg welkom. De economische gevolgen van de coronacrisis hakken er al in, dus dit is een mooie kans om meer werkgelegenheid te realiseren.

Daarnaast is het doel van het fonds specifiek duurzame bedrijvigheid aan te jagen. Dat gaat helpen bij de wens van Ouder-Amstel om in 2040 energieneutraal te zijn. Samen met omliggende overheden verstevigen we de concurrentiepositie van onze regio. Daar profiteren we allemaal van.”

De gemeenteraad van Ouder-Amstel stemde met grote meerderheid voor het plan omdeel te nemen aan Invest-MRA (werktitel). Dit fonds gaat de komende jaren investeren in bedrijven die extra steun kunnen gebruiken bij het starten of uitbouwen van kansrijke innovatieve technologieën. Axel Boomgaars, wethouder duurzaamheid en economie is blij: “We willen werkgelegenheid en duurzame innovatie dicht bij huis stimuleren, daarom is dit fonds erg welkom. De economische gevolgen van de coronacrisis hakken er al in, dus dit is een mooie kans om meer werkgelegenheid te realiseren. Daarnaast is het doel van het fonds specifiek duurzame bedrijvigheid aan te jagen. Dat gaat helpen bij de wens van Ouder-Amstel om in 2040 energieneutraal te zijn. Samen met omliggende overheden verstevigen we de concurrentiepositie van onze regio. Daar profiteren we allemaal van.”

Financiering

De bijdrage van Ouder-Amstel, €370.000,- wordt gefinancierd door een lening die de gemeente aangaat. De rente is historisch laag, waardoor die opgevangen kan worden in de begroting zonder extra kosten voor de gemeente. De gedane investeringen vloeien op termijn weer terug. Zo leidt het niet tot extra kosten voor inwoners.

Revolverend fonds

Het betreft een revolverend fonds. Met zo’n fonds kan de overheid samen met marktpartijen, bedrijven helpen projecten met een maatschappelijk doel te realiseren, bijvoorbeeld door garant te staan of het geven van leningen. Het gaat dan altijd om projecten die op langere termijn voldoende geld opleveren om af te lossen. De aflossingen kunnen steeds opnieuw gebruikt worden (revolverend). Doel is om bij de provincie en regiogemeenten rond de 100 miljoen euro op te halen voor investeringen in de regio.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp