Provincie wil meer én sneller investeren in verkeersveiligheid

Geschreven door Op 17 januari 2024

De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom onderzoekt ze op welke wegen, kruisingen en fietspaden op korte termijn kleine maatregelen kunnen worden getroffen die relatief eenvoudig en snel uit te voeren zijn en meteen effect hebben op de verkeersveiligheid.
Dat blijkt uit de actualisatie van het integraal meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (zie: actualisatie IMPI), waarin staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden. Naast regulier onderhoud en nieuwe plannen, gaat het bij de kleine veiligheidsmaatregelen over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau of verkeersdrempel.
Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof: ‘In plaats van een afname van het aantal verkeersslachtoffers, zien we de laatste jaren juist een stijging. De provincie onderneemt actie om dit te keren. We investeren in educatie en bewustwording, maar nog belangrijker kijken we naar hoe we onze fietspaden, wegen en kruisingen kunnen verbeteren. We kunnen niet ieder ongeluk voorkomen, maar we kunnen er wel zo veel mogelijk aan doen om onze wegen zo veilig mogelijk te maken voor alle gebruikers. Want ieder slachtoffer is er één te veel.’
Meerjarenprogramma
In het integraal meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden en welk geld daarvoor nodig is. Dit programma wordt twee keer per jaar geactualiseerd en voor akkoord voorgelegd aan Provinciale Staten.
Jeroen Olthof: ‘Naast grote aanpassingen aan wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren, die veel studie en voorbereidingstijd kosten, zijn het de kleine verkeersmaatregelen die op korte termijn al een groot verschil maken. Door al die kansen nu in één keer in kaart te brengen en als het ware één potje voor kleine verkeersmaatregelen te creëren, kunnen we veel sneller overgaan tot actie.’
Wat is er nog meer nieuw in het IMPI?
De lopende studies en projecten in het IMPI 2024-2031 worden met deze actualisatie aangevuld met een aantal nieuwe studieprojecten.
 
Verbetering doorstroming N240-WFO terrein Medemblik
Naar aanleiding van een verkeerskundig onderzoek blijkt dat er in de toekomst aanpassingen aan de infrastructuur rond het bedrijventerrein WFO bij Medemblik nodig zijn. Dit om de N240 en de rotonde bij het bedrijventerrein veilig te houden en niet vast te laten lopen. Samen met de gemeente Medemblik en de bedrijven op het WFO-terrein wordt gekeken welke mogelijke maatregelen er zijn.
Verbreden Huygenfietsbrug op de N242 tussen Alkmaar en Heerhugowaard
De Huygenfietsbrug is onderdeel van de doorfietsroute Heerhugowaard-Alkmaar. De brug wordt vervangen en gelijktijdig met de vervanging wordt het fietspad verbreed naar 4 meter. Daarmee voldoet het aan de eisen voor veilige doorfietsroutes. Op de brug die aan de oostkant parallel aan de Huygenfietsbrug ligt, worden fietssuggestiestroken gerealiseerd.
Aanleg ontbrekend fietspad N245 tussen Dirkshorn en Schagen
Langs de N245 tussen de Ambachtsdijk in Dirkshorn en de Zuiderweg in Schagen ligt geen fietspad. Dit traject is onderdeel van de doorfietsroute Schagen-Warmenhuizen. Door de aanleg van het fietspad ontstaat een veiligere en kortere route en hoeven fietsers niet om te fietsen over veelal onverlichte erftoegangswegen.
Bushalte Zaanse Schans op de N515
Eind 2023 is er een tijdelijke bushalte gerealiseerd op de Zaanse Schans. Gelijktijdig met het groot onderhoud van de N515 wordt een definitieve bushalte gerealiseerd.
Wegennet
De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot heeft de provincie 590 bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten in beheer, waaronder 65 beweegbare bruggen. Langs de wegen staan ruim 11.000 lantaarnpalen en meer dan 500 bushaltes. De werkzaamheden aan al deze infrastructuur doet de provincie zo duurzaam mogelijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp