Spijkers met Koppen, bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan

Geschreven door Op 29 augustus 2020

De afgelopen maanden hebben bewoners hun licht over het Centrumplan van Ouderkerk laten schijnen. Dit deden ze in een serie vlogs welke in de nieuws pagina’s van Jammfm en op de pagina https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/ te volgen zijn. Hierbij volgt de eindvlog uit deze serie. De gemeente Ouder-Amstel wil dat Ouderkerk een levendig en toekomstbestendig centrum krijgt dat een visitekaartje is voor de lokale economie, een ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. Voor de herinrichting van het Kampje, parkeren, recreatie, winkelen en toerisme is een Centrumplan opgemaakt. Dit vond plaats in coproductie met inwoners, ondernemers en andere partijen. Alle ontwikkelingen en de uitslag is te volgen op het online platform http://www.samenmakenweouder-amstel.nl. Vandaag is de eindvlog van bewoner @@@@@ te zien. (De vlog volgt later vandaag) Deze ambities zijn, na een succesvolle informatiemarkt op ’t Kampje in september 2019, in coproductie met inwoners vastgelegd in het Ambitiedocument. In coproductie is men hard aan de slag gegaan om de ambities te vertalen naar heldere uitgangspunten zodat deze ook kunnen worden waargemaakt. De uitgangspunten voor de realisatie worden in september 2020 aan de raad voorgelegd. De tijdslijn met betrekking tot de besluitvorming is als volgt: 3 september infoavond raad. 17 september commissievergadering. 24 september raadsvergadering. Er is een ei gelegd, de kerngroep heeft het rapport Spijkers met Koppen’bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan, ingediend bij het college.
Een eindrapport dat niet alleen de uitgangspunten en kaders voor een stedenbouwkundig plan weergeeft, maar ook ingaat op ontwikkelingen qua gebruik, beleid en gezamenlijke verantwoordelijkheden welke horen bij een toekomstbestendig en levendig dorpscentrum. En nu is het stuk de bestuurlijke procedure in. Het college heeft op vrijdag 28 augustus het rapport aangeboden aan de raad. Op donderdag 3 september geeft de werkgroep een toelichting op de totstandkoming van het rapport, het proces en de diverse afwegingen aan de gemeenteraadsleden. Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen live te volgen via www.ouder-amstel.nl.  De raad behandelt het rapport op 17 september 2020 in de commissie Grote Projecten en op 24 september in de gemeenteraad. Klik hier voor de agenda en stukken  van de commissie Grote Projecten. Klik hier voor het ambitie document Dank je wel De betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van dit rapport was indrukwekkend. In onze ontmoetingen hoorden we wat, vanuit ieders eigen perspectief, echt belangrijk is voor het centrum. In het rapport hebben we de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht en geprobeerd de inzichten en belangen zoveel mogelijk recht te doen. Wij bedanken graag iedereen voor hun inbreng, bestaande en nieuwe inzichten, creativiteit en kritische blik.
 

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp