Sprong naar toekomst voor recreatie en biodiversiteit

Geschreven door Op 1 februari 2024

In november 2023 heeft het bestuur van het recreatieschap Groengebied Amstelland het ambitiedocument Sprong naar de Toekomst 2023 – 2033 vastgesteld. Het document is een stevige basis voor toekomstige ontwikkelingen in de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland in de Amstelscheg, Natuurzoom en de Diemerscheg.

Recreatieschap Groengebied Amstelland maakt met zijn nieuwe ambities een krachtige sprong naar de toekomst. De focus ligt niet alleen op beheren en ontwikkelen van recreatie, natuur en landschap in gebieden als de Ouderkerkerplas, de polders in Amstelland of de Gaasperplas. De komende tien jaar legt het recreatieschap de lat hoger met drie ambities: een betere spreiding van de toenemende recreatiedruk, het verbreden van het recreatief aanbod en een grotere biodiversiteit van flora en fauna. Deze ambities sluiten aan bij het omgevingsbeleid van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling: de gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Druk op groene ruimte

De vorige visie uit 2009 vroeg dringend om een update. Verstedelijking en woningbouwplannen in de regio zorgen voor een toenemende vraag naar groene buitenruimte en recreatieve voorzieningen. Daardoor stijgt de druk op de groene ruimte. De ambities sluiten aan bij de landschappelijke en recreatieve wensen van de betrokken gemeenten en provincie: ‘recreëren vanaf  je voordeur’. Deze ambities voorzien daarnaast ook in duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig beheer.

Matthijs van den Berg, wethouder van Diemen en bestuurslid van Groengebied Amstelland: “Het rond krijgen van onze ambities voor de komende tien jaar was een flinke klus. Een van de grootste uitdagingen is het opvangen van die toename van recreatiedruk vanwege de bewonersgroei in Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Groengebied Amstelland moet ook in de toekomst fijne omstandigheden blijven bieden aan iedereen die graag actief of ontspannen wil recreëren”.

De ambities en gebiedsopgaven zijn in het document globaal beschreven om tien jaar lang mee te kunnen voor toekomstige ontwikkelingen.

Participatie

Vele partijen zijn betrokken bij de realisatie van het ambitiedocument. Niet alleen de gemeenten en provincie, maar ook bezoekers, omwonenden, lokale verenigingen en horeca. Zij hebben via de app Swipocratie, een digitaal participatieproces, wensen en voorkeuren door mogen geven; input voor ontwikkelingen in de aankomende jaren.

Uitwerking ambities

Naar verwachting beslist het algemeen bestuur eind 2024 over een concept uitvoeringsprogramma met financiële scenario’s. Het biedt de mogelijkheid om het botsen van belangen tegen te gaan, kansen te creëren en samenwerking met partners en bevolking te optimaliseren. Tot die tijd zijn de vastgestelde ambities richtinggevend voor het beheer en de projecten van Groengebied Amstelland.

Meer weten over Groengebied Amstelland? www.groengebied-amstelland.nl.

Foto: Groengebied Amstelland, Recreanten bij recreatiegebied De Hoge Dijk – Amsterdam Zuidoost


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp