Stedenbouwkundig raamwerk voor De Nieuwe Kern vastgesteld!

Geschreven door Op 26 april 2024

Bouw van 6.200 woningen weer een stap dichterbij

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op 25 april 2024 het stedenbouwkundig raamwerk voor gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern vastgesteld. Hierbij is ook het bijgestelde programma voor dit kwalitatief hoogstaande plan vastgesteld. Dit betekent dat in dit gebied ruimte komt voor 6.200 woningen met bijhorende voorzieningen rond een groot stadspark. Met de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk en het programma is de weg vrij om de volgende stap te zetten. Dat is goed nieuws voor alle woningzoekenden.

Behoefte aan woningen groot
Victor Frequin, wethouder ruimtelijke ordening (VVD) van gemeente Ouder-Amstel, is blij met de instemming van de gemeenteraad. “We hebben met de grondeigenaren gezocht naar
maatregelen om dit plan ook echt mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van het plan. Door op een deel van de al voorziene woongebouwen één bouwlaag toe te
voegen, gaat dat lukken. Dit is een heel duurzame oplossing waarbij ook nog een grotere bijdrage geleverd wordt aan de grote behoefte aan woningen. Dit is een geweldige stap vooruit.”
Aantrekkelijke wijk met groot aandeel betaalbare woningen.

West8 urban design & landscape architecture heeft haar prijswinnende visie voor dit gebied uitgewerkt in een integraal en technisch haalbaar stedenbouwkundig raamwerk. In De Nieuwe Kern komen voornamelijk appartementen en een beperkt aantal eengezinswoningen. Van de 6.200 woningen wordt 30% sociale huurwoningen, 40% middensegment (middel dure huur en betaalbare koop) en 30% koopwoningen in de vrije sector. De woningen zijn gevarieerd in grootte en richten zich op verschillende doelgroepen. Zo wordt De Nieuwe Kern een aantrekkelijke en gemengde wijk.

Groene stadswijk op één van de best bereikbare plekken van Nederland
De grondeigenaren gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed en NS Stations gaan nu op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig raamwerk en het overeengekomen
bouwprogramma aan de slag met de verdere planuitwerking en bijbehorende op te stellen omgevingsplannen voor De Nieuwe Kern. De grondeigenaren zijn blij dat de gemeenteraad van
Ouder-Amstel heeft ingestemd met het ophogen van het aantal woningen in deze overspannen markt. “Wij gaan vol energie verder met de uitwerking van deze verrassend groene stadswijk op
één van de best bereikbare plekken van Nederland.”

Groot draagvlak
In maart 2023 werd het concept stedenbouwkundig raamwerk opgeleverd. Hierover heeft in mei en juni 2023 participatie plaats gevonden. De participatie heeft niet geleid tot aanpassingen van
het stedenbouwkundig raamwerk. De opbrengst van de participatie is verwerkt in een nota van beantwoording en wordt meegenomen bij het maken van de stedenbouwkundige plannen voor
de verschillende deelgebieden. Over deze planuitwerkingen zal in een later stadium nog participatie plaatsvinden.

Over De Nieuwe Kern
In de gemeente Ouder-Amstel, tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en Werkstad OverAmstel, verrijst de komende jaren een nieuwe, aantrekkelijke woonomgeving. In
het gebied dat nu nog bekend staat als De Nieuwe Kern, komt ruimte voor 6.200 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor kantoren, hotels en bedrijven en ruimte voor de
uitbreiding van sportcomplex de Toekomst van Ajax. Als alles volgens plan verloopt, wordt verwacht dat in 2026 de eerste paal voor De Nieuwe Kern kan worden geslagen en omstreeks
2027/2028 de eerste woningen opgeleverd kunnen worden. Zie www.denieuwekern.nl voor meer informatie over het project.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp