Stop de Eenzaamheid

Geschreven door Op 24 april 2020

De berichtgeving in de media gaat, terecht, over de coronacrisis en de uitdagingen waar iedere Nederlander mee geconfronteerd wordt. 
Het gaat over ondernemers die het zwaar hebben, gezinnen die werk en school moeten combineren, de zorg die onmenselijk hard werkt en de eenzaamheid onder vele ouderen en zorgafhankelijke mensen. En het is de eenzaamheid die ons als mens raakt.

Eenzaamheid
Stichting Mobiliteit voor Iedereen strijdt al sinds 2015 tegen eenzaamheid onder kwetsbare én zorgafhankelijke mensen in Nederland. In 2015 zijn de wijzigingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) namelijk doorgevoerd waardoor veel zorginstellingen, groot en klein, moeite hebben om hun cliënten dagelijks van en naar de dagbesteding te vervoeren. De kosten rijzen de pan uit: vervoer werd een serieuze kostenpost. Dagbestedingslocaties en Zorgboerderijen moesten hierdoor zelfs hun deuren sluiten waardoor cliënten hun vertrouwde omgeving kwijt zouden raken. 
Stichting MVI is marktleider op het gebied van gesponsord non-profit zorgvervoer. Hiermee hebben we vele duizenden zorgafhankelijke mensen uit een sociaal isolement kunnen halen en houden. Wij weten dus als geen ander wat de impact van eenzaamheid is op het leven van mensen. Net als de rest van Nederland inmiddels. 

Vanuit onze rol als partner van de zorgsector horen we dagelijks hoe veel schrijnender de situatie door de corona-crisis is geworden. 
Dagbestedingen weten vaak niet of ze op dit moment én na de crisis nog kunnen voortbestaan. Enerzijds zijn Taxivervoerders door de crisis veelal in zwaar weer terecht gekomen, waardoor het onduidelijk is of ze na de crisis nog bestaan en tegen de geldende contracten kunnen vervoeren. Anderzijds omdat de overheid opnieuw bezuinigingen heeft aangekondigd met betrekking tot de vervoersbijdrage. 
Nu al is het vervoer voor deze zorginstellingen eigenlijk onbetaalbaar. En straks?

Wat wij als partner van de zorg verwachten? Dat voor veel zorgafhankelijke mensen de eenzaamheid juist ook NA de coronacrisis zal blijven voortbestaan.

Stichting MVI vindt het tijd voor Stop De Eenzaamheid! 
Dat kunnen wij niet alleen, wij hebben jullie hulp hiervoor nodig.

StopDeEenzaamheid
Deze crisis heeft ons enorm gemotiveerd om nog meer te willen doen tegen eenzaamheid. Daarom is vanuit Stichting MVI het initiatief www.StopDeEenzaamheid.nl opgestart.
Stop De Eenzaamheid richt zich op alle Nederlanders die een steentje willen bijdragen aan onze concrete vervoersoplossing tegen eenzaamheid. Na de crisis meer dan 10.000 zorgafhankelijke mensen dagelijks mogen vervoeren van en naar dagbestedingen. 

Wij hebben hiervoor DE oplossing en kunnen in samenwerking met zorginstellingen en welzijnsorganisaties dit gaan realiseren. Als voorbeeld: Door een donatie van € 50,- kunnen we een zorgafhankelijk persoon één heel jaar vervoer aanbieden naar sociale activiteiten! 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp