Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

De bewoners rond Schiphol vinden dat de overheid de veiligheid rond de luchthaven moet kunnen garanderen, meldt de Telegraaf. Achttien bewonersgroepen melden dit als reactie op het verschenen rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid.

Op Schiphol wordt van zaterdag 18 maart t/m woensdag 24 mei groot onderhoud gepleegd aan de Kaagbaan. Dit kan tot meer hinder leiden in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen. Schiphol vraagt begrip hiervoor. 

Vijfendertig omwonenden van Schiphol, hebben vorig jaar bijna 160 duizend maal melding gemaakt van geluidshinder bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background