groenvoorziening

De gemeente Ouder Amstel is bezig met een plan voor de inrichting en het onderhoud van het openbare groen. De gemeente roept hierbij de hulp in van de inwoners.

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren gaat de gemeente in mei wijkgericht onderhoud plegen in Duivendrecht West. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud van het groen, bestrating en straatmeubilair.

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren geeft de gemeente extra aandacht aan het onderhoud van het groen, de bestrating en het straatmeubilair.

Om de leefbaarheid in de wijken in Ouderkerk en Duivendrecht te verbeteren, wordt er extra aandacht gegeven aan het onderhoud van het groen, bestrating en straatmeubilair. Ouderkerk en Duivendrecht zijn in 7 wijken opgedeeld, die éénmaal per jaar aandacht krijgen.

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren geeft de gemeente zoals elk voorjaar weer extra aandacht aan het onderhoud van het groen de bestrating en het straat meubilair. Hiervoor is de gemeente verdeeld in zeven wijken die volgens een vast schema geïnspecteerd worden op gebreken, deze worden dan binnen een maand hersteld.

In de week van 1 maart 2017 zal de gemeente verschillende groenwerkzaamheden verrichten. Op diverse plekken worden bomen en heesters vervangen, en worden rozenstruiken gesnoeid.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background