onderhoud

De provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven om op dinsdag 30 mei werkzaamheden uit te voeren aan de Kerkbrug. Voor het werk is een hoogwerker nodig.

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren gaat de gemeente in mei wijkgericht onderhoud plegen in Duivendrecht West. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud van het groen, bestrating en straatmeubilair.

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren geeft de gemeente extra aandacht aan het onderhoud van het groen, de bestrating en het straatmeubilair.

Om de leefbaarheid in de wijken in Ouderkerk en Duivendrecht te verbeteren, wordt er extra aandacht gegeven aan het onderhoud van het groen, bestrating en straatmeubilair. Ouderkerk en Duivendrecht zijn in 7 wijken opgedeeld, die éénmaal per jaar aandacht krijgen.

Op Schiphol wordt van zaterdag 18 maart t/m woensdag 24 mei groot onderhoud gepleegd aan de Kaagbaan. Dit kan tot meer hinder leiden in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen. Schiphol vraagt begrip hiervoor. 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background