woningbouw

Ouder-Amstel wil in het project ‘de Nieuwe Kern’ een hele nieuwe wijk realiseren. Er worden in de komende jaren minstens 4500 woningen gebouwd in de wijk. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor experts beschikbaar. Deze experts gaan Ouder-Amstel bijstaan bij het versnellen van dit bouwproject .

Er komt geen nieuw, hoog woonblok in de Bellamybuurt. Dat heeft de rechter besloten. Bewoners vochten de plannen aan, omdat het geplande blok hoger zou worden dan het gebouw dat er stond. En daardoor zouden ze een stuk minder licht krijgen in hun huis en in hun tuin.

In het Entradagebied wordt dit jaar gewerkt aan een stedenbouwkundige visie, met als doel op termijn te komen tot een woningbouwontwikkeling. Op maandag 15 mei wordt er tussen 19:30 uur en 21:30 uur een inloopavond georganiseerd om u te informeren.

Bewoners van de Zonnehof zijn kritisch over de bouwplannen rond de flats. Daarover schrijft ‘Drechtje’ op de website vrienden van Duivendrecht.

De plannen voor de wijk Elzenhagen-Zuid in Amsterdam Noord zijn bekend. Er komen ruim 1800 woningen waarvan bijna 30% in de sociale huur. Twintig procent wordt middeldure huur en de helft vrije sector.

In het IJmeer komt een nieuw eiland van 80 hectare. Het college van B en W heeft ingestemd met het zogeheten Middeneiland. Op het nieuwe stuk land worden tussen 2021 en 2026 minimaal 600 woningen per jaar gebouwd.

De gemeente Amsterdam gaat deze week 15 bomen kappen op de Werktuigstraat in Noord om plaats te maken voor starterswoningen. De omwonenden zijn daar bijzonder boos over en hebben spandoeken opgehangen.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background