Vacature Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel

Geschreven door Op 22 april 2023

Heb je belangstelling voor de ervaringen van de mensen in de gemeente Ouder-Amstel met het sociale beleid? Heb je interesse voor het tot stand komen van het beleid dat de gemeente voert of wil voeren op grond van de wetgeving rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), de Jeugdwet(JW) en de Participatiewet(PW)?
Dan is een lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein iets voor jou!
Wat doet de adviesraad?
De Adviesraad is een groep van 6-10 enthousiaste vrijwilligers met (ervarings)deskundigheid op deze gebieden. We geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van het sociaal domein. Eveneens hebben we een signaleringsfunctie omtrent alle zaken in het sociaal domein die voor de inwoners belangrijk zijn.
Positie van de adviesraad.
De adviesraad is onafhankelijk. Wij zijn een serieuze gesprekspartner van de gemeente. En we krijgen alle gelegenheid om ons op bepaalde gebieden bij te scholen, externe deskundigheid in te schakelen of meer informatie te halen bij gemeenteambtenaren. Kijk voor voorbeelden van onze adviezen op www.asdouderamstel.nl.
Werkwijze adviesraad
We vergaderen 1 x per maand op dinsdagavond. We krijgen ondersteuning van een extern secretariaat. Iedereen krijgt een vrijwilligersvergoeding. We zijn vrijwilligers maar het werk is niet vrijblijvend.
Belangstelling?
Ben jij die betrokken, maatschappelijk geïnteresseerde bewoner van Ouder-Amstel? Met nadruk nodigen we inwoners uit Duivendrecht en de Waver uit!
Meld je dan aan bij info@asdouderamstel.nl

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp