Verzoek aan het ministerie om de snelheid op de A1, A2, A9 en A10 te verlagen

Geschreven door Op 16 maart 2022

In een gezamenlijke brief roepen de gemeenteraden van Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om de snelheid op de A1, A2, A9 en A10 terug te brengen naar 80 km/h/. Dit in lijn met het advies van de WHO om het geluidsniveau onder 53dB te houden en te streven naar een gezond woon en leefklimaat.

Onderstaand de tekst uit de brief:

De gemeenteraden van Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel roepen u op om de maximale snelheid op de snelwegen in en rond deze gemeenten te verlagen naar 80 km/h. Dit doen zij op basis van in ieder van de genoemde gemeenten aangenomen moties.

Zoals bekend worden onze gemeenten doorsneden en omringd door de snelwegen A1, A2, A9 en A10. Een aantal van deze wegen gaat recht door of vlak langs het stedelijk en dichtbevolkte gebied van onze gemeenten.

Er is een significante relatie tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid. We zijn van mening dat gezien de actuele landelijke discussie over de uitstoot van stikstof en verkeersveiligheid, het verlagen van de maximale snelheid actueler is dan ooit. Nu het daarnaast ook steeds meer duidelijk wordt dat het vanuit gezondheidsoogpunt belangrijk is om te streven naar de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit, is verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen in onze gemeenten een belangrijke stap in de goede richting. Op de A10-west is de maximumsnelheid inmiddels al verlaagd naar 80km/u.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft ook een sterke aanbeveling om het geluidsniveau door het verkeer te verlagen tot een niveau onder 53dB. Boven dat niveau kan geluid tot hartziektes leiden. Deze waarden worden op diverse wegen ruim overschreden, bijvoorbeeld ter hoogte van de Holendrechterzijweg in Ouderkerk aan de Amstel. Ook zijn op delen van snelwegen geen geluidswerende maatregelen of bomen aanwezig.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om de gezondheid van onze inwoners te respecteren en gevolg te geven aan het verzoek om de maximale snelheid op de snelwegen naar 80 km/u te verlagen. Dit verzoek is een vervolg op het vergelijkbare verzoek van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel uit 2019. We gaan hierover graag nader met u in gesprek.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeenten Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel

Wethouder verkeer en vervoer    Wethouder verkeer en parkeren  Wethouder verkeer en vervoer

Gemeente Amstelveen              Gemeente Diemen                    Gemeente Ouder-Amstel

Rob Ellermeijer                          Lex Scholten                              Rineke Korrel-Wolvers

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp