Wethouder verkeer Rineke Korrel zet handtekening onder ambitie 0 verkeersslachtoffers in 2050

Geschreven door Op 18 februari 2022

In Nederland vallen elke dag twee doden in het verkeer en jaarlijks raken honderden mensen ernstig gewond. Als er nu niets gebeurt, stijgt het aantal slachtoffers weer. Daarom moet er wat gebeuren. De Vervoerregio Amsterdam heeft samen met haar veertien gemeenten een ambitieus plan uitgewerkt om te komen tot 0 slachtoffers in 2050. Wethouder verkeer Rineke Korrel zette namens Ouder-Amstel haar handtekening.

 

De forse daling van verkeersdoden vanaf de jaren zeventig stagneert. Het aantal ernstig gewonden laat de laatste jaren gemiddeld zelfs een stijging zien. Als we nu niks doen, stijgt het aantal slachtoffers weer. De Vervoerregio Amsterdam heeft begin 2019 het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ondertekend. Het SPV roept op om tot een trendbreuk te komen met de ambitie: nul verkeersslachtoffers in 2050. Maar met een handtekening alleen verbeter je de verkeersveiligheid nog niet. Daarom heeft de Vervoerregio Amsterdam samen met haar veertien gemeenten de SPV uitgewerkt in een Regionale Aanpak Verkeersveiligheid (RAV). Om daad bij het woord te voegen, hebben alle wethouders mobiliteit letterlijk hun handtekening gezet onder de ambitie. Wethouder verkeer Rineke Korrel zette namens Ouder-Amstel haar handtekening.

Gerard Slegers: “Elk slachtoffer is er een teveel, verkeersveiligheid móet een nationale prioriteit zijn. Om dit kracht bij te zetten, hebben alle vijftien* verkeerswethouders uit onze regio op één bord hun handtekening gezet onder de ambitie: 0 verkeersslachtoffers in 2050. Ik ben vandaag in Den Haag om dit bord aan te bieden aan Tweede Kamerleden en met hen in gesprek te gaan over de noodzaak tot extra financiële steun om de verkeersveiligheid te verbeteren. Landelijk gaat dat om zo’n twaalf miljard euro.”

Samenwerken voor trendbreuk in aantal slachtoffers

De Vervoerregio Amsterdam heeft begin 2019 het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ondertekend. Het SPV roept op om tot een trendbreuk te komen met de ambitie: nul verkeersslachtoffers in 2050. Met het huidige beleid is dit niet gelukt. Daarnaast verandert het verkeer in een snel tempo. Denk aan nieuwe technieken in auto’s, stillere (elektrische) voertuigen, afleiding door sociale media en meer drukte op fietspaden. Ook hebben we te maken met bevolkingsgroei, vergrijzing en meer (auto)mobiliteit. Slegers: “Het was dus echt tijd voor een nieuwe aanpak. En omdat wegen niet ophouden bij de gemeentegrenzen, hebben we deze aanpak samen met onze gemeenten in de regio gemaakt. Verkeersveiligheid is voor ons allemaal een topprioriteit, want het raakt bijna iedereen. Elke deelnemer aan het verkeer wil veilig op zijn bestemming aankomen. Daar gaan we met elkaar voor.”

Risico gestuurde aanpak met drie speerpunten

De regionale aanpak richt zich op het nemen van maatregelen na een ongeluk én op het wegnemen van risico’s om ongelukken te voorkomen. Daarbij zijn drie speerpunten belangrijk: infrastructuur, gedragsverandering en specifieke doelgroepen. “Fietsers komen op alle fronten als grootste risicogroep naar boven. Vooral als zij fietsen op een 50 km/h-weg. Fietsende 65-plussers en jonge bestuurders zijn vaker slachtoffer, net als motorrijders en voetgangers”, licht Gerard Slegers toe. Gedrag is daarnaast ook een belangrijk speerpunt. Het gaat dan bijvoorbeeld om snelheid, afleiding en rijden onder invloed. Deze speerpunten worden de komende tijd verder uitgewerkt in concretere uitvoeringsmaatregelen. “Dat doen we natuurlijk samen met onze regiopartners, waaronder onze gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap. Want alleen als we onze krachten bundelen en samenwerken, krijgen we het voor elkaar om de ambitie te halen.”

* Sinds 1 januari 2022 bestaat de Vervoerregio uit veertien gemeenten vanwege de fusie tussen Gemeente Purmerend en Gemeente Beemster

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp