Wethouder Victor Frequin ondertekent Woondeal MRA

Geschreven door Op 15 maart 2023

De betrokken partijen hebben hiervoor vandaag in Purmerend de Woondeal MRA ondertekend. Namens het Rijk is een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Namens Ouder-Amstel heeft wethouder wonen, Victor Frequin, getekend.

Gezamenlijke inzet
In de Woondeal MRA is een aantal (proces)afspraken vastgelegd met als doel om met elkaar de grote woningbouw- en betaalbaarheidsambities op te pakken en met name het tekort aan (betaalbare) woningen in te lopen. De urgentie op dit thema is groot en betrokken partijen erkennen met de Woondeal dat de woningnood hoog is en ieder een rol te vervullen heeft om het woningtekort aan te pakken en de sociale en betaalbare woningvoorraad te verhogen. De afspraken zijn wederkerig dat betekent dat het Rijk zich gaat inzetten voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en mobiliteit.

De Woondeal MRA tussen het Rijk en de provincies en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam is gericht op een langdurige samenwerking tot en met 2030. In de Woondeal wordt ingezet op de realisatie van 171.200 woningen in de MRA tot en met 2030, waarvan 4.500 woningen in Ouder-Amstel. Twee derde van de woningen moeten betaalbaar zijn, en gemeenten moeten toegroeien naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad.

Wethouder wonen, Victor Frequin, over de Woondeal: “Ouder-Amstel draagt in verhouding tot haar grootte meer bij aan het aantal woningen dan gemiddeld. Daarmee neemt onze gemeente verantwoordelijkheid voor het mee oplossen van de woningnood. En natuurlijk moeten daar ook onze eigen jongeren een belangrijke plaats in krijgen. Daar zorgen we dan ook voor.”

Financiële ondersteuning vanuit het Rijk
Door het ondertekenen van de Woondeal MRA blijft de regio intensief in gesprek met het Rijk over de inzet die we als regio nodig hebben van het Rijk om de woningbouwdoelstellingen te bereiken, zoals financiële middelen, maatregelen en wettelijk middelen. Door het tekenen van de Woondeal blijft Ouder-Amstel in aanmerking komen voor eventuele financiële ondersteuning voor de realisatie van de woningbouwaantallen. Het Rijk stelt namelijk het ondertekenen van de Woondeal als voorwaarde bij het uitkeren van middelen voor de woningbouw. Daarnaast blijft Ouder-Amstel in aanmerking komen voor cofinanciering van het Rijk en de provincies om extra capaciteit en expertise in te huren.

De Woondeal MRA is op 15 maart 2023 ondertekend en wordt -indien nodig- jaarlijks geactualiseerd, onder andere naar aanleiding van de nieuwe woningbehoefteprognose. De Woondealafspraken worden in 2025 geëvalueerd.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp