8 ton beschikbaar voor projecten in en rondom Westeinderscheg

Geschreven door Op 10 juli 2021

De provincie Noord-Holland stelt 800.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die het landschap van de Westeinderscheg versterken. Ook projecten die dit gebied beter bereikbaar maken kunnen een aanvraag doen. Van 1 augustus tot 28 oktober 2021 staat de subsidieregeling open.
De Westeinderscheg is een groenstrook, bestaande uit veel waterwegen, die loopt vanaf het Amsterdamse IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. De provincie heeft vanuit het investeringsbudget Landschapsversterking de komende jaren ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om onder andere de natuur en het landschap in dit veelzijdige gebied te versterken.
Ook wordt de Westeinderscheg een gebied dat rust en ruimte gaat bieden aan inwoners van de drukke metropoolregio. Daarvoor zijn onder meer fiets- en wandelknooppunten nodig. Nu ontbreken die nog en vormen (water)wegen obstakels. Inwoners, ondernemers en bewonersgroepen die ideeën of plannen hebben om de bereikbaarheid te verbeteren kunnen een aanvraag doen. Het toekennen van subsidie verloopt op volgorde van ontvangst. Vanaf 1 augustus staat de regeling gepubliceerd op deze pagina.
Samenwerking
De komende jaren werkt provincie Noord-Holland samen met de omliggende gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen aan het versterken van het landschap én aan het zichtbaar maken van de Westeinderscheg.

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp