Woonakkoord Amstelland-Meerlanden: samen sterk voor meer betaalbare woningen 

Geschreven door Op 10 juli 2021

Hoe kunnen we intensiever samenwerken om de woningbouw te versnellen en de bestaande betaalbare woningvoorraad beter te benutten? Dat is een van de centrale vragen waar het woonakkoord Amstelland-Meerlanden (AM) antwoord op geeft. Tot 2030 moeten er in de regio ruim 38.000 woningen bij.
Dit compacte woonakkoord is gericht op gezamenlijke acties en afspraken op woongebied voor de komende 5 jaar, tussen provincie Noord-Holland en de AM-gemeenten. Ook maken zij afspraken over woninglocaties, lossen zij knelpunten samen op en trekken zij zoveel mogelijk als partners op.
Voor de uitvoering van dit Woonakkoord en dat van de andere regio’s in de provincie stelt de provincie Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar.
Amstelland-Meerlanden is, op steenworp afstand van Amsterdam en een internationale luchthaven,  een aantrekkelijke regio om te wonen en kent een forse woningbouwopgave. Tot 2030 moeten er in de regio ruim 38.000 woningen bij. Voor veel van de woningbouwplannen zijn nu nog geen procedures opgestart. De opgave van de komende jaren is vooral die procedures te laten starten en de uiteindelijk realisatie van de plannen.
Daarnaast gaat de regio de woonruimteverdeling aanpassen. Zo maken woningzoekenden met een dringende verhuiswens zoals starters/jongeren, spoedzoekers en kwetsbare groepen, meer kans op een woning. Voorwaarden voor deze ontwikkelingen zijn een betere bereikbaarheid, meer voorzieningen (recreatie en sport) en een betere energievoorziening.
Cees Loggen, gedeputeerde Wonen provincie Noord-Holland: “Door nauw samen te werken aan
de versnelling van de woningbouw, zijn we beter in staat deze daadwerkelijk te realiseren. Het gaat om een betaalbaar, aantrekkelijk, goed bereikbaar, aangepast op de klimaatveranderingen en zo circulair mogelijk gebouwd woonaanbod voor verschillende doelgroepen. Met Schiphol op het grondgebied van de regio is het van belang betaalbare woningen te bouwen voor de werknemers van de luchthaven. Ook pakken we de herverdeling van de bestaande woningvoorraad aan. Deze regio moet bereikbaar blijven voor iedereen die hier wil blijven of komen wonen.”
Provincie en de AM-gemeenten maken mogelijke knelpunten in de samenwerking bespreekbaar en werken samen aan een oplossing. Waar mogelijk trekken zij als partners op, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid.
De aanwezigheid van Schiphol legt een grote claim op de leefkwaliteit van de regio en beperkt de ontwikkelingen voor woningbouw. De AM-gemeenten en de provincie onderzoeken samen hoe meer mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor woningbouw. En hoe de gebieden waar woningbouw niet mogelijk blijkt, kunnen bijdragen aan de leefkwaliteit. Hierin wordt samen opgetrokken richting Rijk.
Partners woonakkoord
Het Woonakkoord 2021-2025 is aangegaan door: provincie Noord-Holland en de colleges van de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn.

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp