Nagenoeg alle Nederlandse gemeenten hebben er in 2022 meer inwoners bijgekregen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de bevolking in in 335 van de 344 gemeenten. Gemeente Ouder-Amstel kende een geringe groei van 0,5 procent, tussen 1 januari en 1 december 2022. De groei komt vrijwel volledig door migratie uit het buitenland, concludeert het statistiekbureau op basis van cijfers tot december.

Zonder immigratie was in bijna iedere gemeente namelijke sprake geweest van een krimp. In vrijwel elke gemeente was sprake van een sterfteoverschot. Dit betekent dat er meer mensen overleden dan dat er baby’s werden geboren.