Het is NU of NOOIT voor het Centrumplan

Geschreven door Op 8 januari 2023

Op 19 januari 2023 bespreekt de raadscommissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling het raadsvoorstel over het Definitief Ontwerp voor het Centrumplan, waarna op 26 januari 2023 tijdens de raadsvergadering het definitieve besluit valt. Alleen bij een positief besluit gaat het Centrumplan door. Het is dus Nu of Nooit!

In het huidige raadsvoorstel van B&W worden kleine stappen gezet om het Centrumplan wél financieel mogelijk te maken. Ook zien we in het raadsvoorstel erkenning van het belang van de burgerparticipatie die leidde tot een breed gedragen Centrumplan. Een plan dat voldoet aan alle eisen uit het Ambitiedocument en de wensen van de Ouderkerkers zoals opgehaald op de Ideeënmarkt op 20 september 2019.

Toch zijn wij ervan overtuigd dat B&W nog kansen en mogelijkheden onbenut laten om te komen tot een volledige financiering van het gehele Centrumplan. Het is echt een gemiste kans als op basis van dit raadsvoorstel de raad op 26 januari a.s. zou besluiten om nu al belangrijke elementen uit het goed doordachte plan te schrappen. Of – en dat is veel erger – zou besluiten om het Definitief Ontwerp nu nog niet goed te keuren vanwege ontoereikend budget en de uitvoering wéér op de lange baan te schuiven. Dat moeten we ons niet laten gebeuren!

Wij roepen inwoners op om aanwezig te zijn bij de commissievergadering op 19 januari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis waar het voorstel van B&W inhoudelijk besproken zal worden. En daar gebruik te maken van het inspreekrecht: laat een duidelijk JA voor het Centrumplan horen!

Ondersteun ons via de handtekeningenactie op https://centrumplanouderkerk.petities.nl. En volg ons op Facebook. Ga naar: https://www.facebook.com/groups/centrumplannuofnooit

Maar kom eerst nog even langs op ’t Kampje op zaterdag 14 januari a.s. Tussen 13:00 en 15:00 uur laten we u graag zien hoe ’t Kampje eruit kan komen te zien en hoe gezellig het er kan worden: met een hapje, drankje en wat spelletjes voor jong en oud.

Namens het TAT: Amke, Annette, Bart, Jo, Joke, Peter, Erna, Robbert


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp