Akkoord over 340 tijdelijke sociale huurwoningen in De Nieuwe Kern

Geschreven door Op 13 maart 2024

De Gemeente Ouder-Amstel heeft met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het gebied De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige locatie PBus nabij de Johan Cruijff Arena. Deze parkeerplaats voor touringcars zal tijdelijk worden verplaatst in de richting van station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is. 

Het eerdere plan voor de bouw van woonunits bleek financieel niet haalbaar. Partijen hebben samengewerkt aan een nieuw plan. Zo helpt de gemeente Amsterdam na vijftien jaar bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de woonunits. Dat geeft zekerheid op een tweede exploitatietermijn voor Ymere. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Ouder-Amstel meewerkt aan de huisvesting van Amsterdamse statushouders. 30% van de woningen wordt toegewezen aan statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam. Amsterdam zal voor haar deel van de huisvesting van statushouders ondersteuning bieden. Na vijftien jaar zorgt Amsterdam ervoor dat er definitieve huisvesting komt voor deze groep.

Alle afspraken hierover worden op korte termijn vastgelegd in overeenkomsten tussen gemeente Ouder-Amstel, Ymere en gemeente Amsterdam. De komende maanden worden het ontwerp voor de woonunits en het plan voor de openbare ruimte afgerond. Ook wordt een plan gemaakt voor het sociaal beheer en onderhoud. Extra aandacht krijgt de invulling van een paviljoen met gemeenschappelijke voorzieningen voor een prettige en veilige leefomgeving.

In het voorjaar vindt een derde informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven en de volkstuinverenigingen in de buurt. Voor de zomer wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woonunits ingediend. In het derde kwartaal van 2024 wordt gestart met het bouwrijp maken van de tijdelijke parkeerplaats voor touringcars bij station Duivendrecht. Eind dit jaar start de bouw van de woonunits in de fabriek. Vanaf eind 2025 staan er voor de komende 15 jaar 340 sociale huurwoningen voor jongeren, statushouders en starters.

 

Impressie van de ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen die in De Nieuwe Kern gaan komen. Dit is een concept ontwerp.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp