College wil asielzoekerscentrum in Duivendrecht of Ouderkerk

Geschreven door Op 4 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft plannen om een asielzoekerscentrum te realiseren in Duivendrecht of Ouderkerk. Dit heeft het college bekendgemaakt in een brief aan de inwoners, zonder dat er vooraf overleg is geweest met de gemeenteraad of de betrokkenen. Het college is al in gesprek met de gemeente Amsterdam en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over mogelijke locaties. Inwoners die meer willen weten of hun mening willen geven, kunnen naar een van de informatieavonden komen die het college organiseert.

In Duivendrecht gaat het om het terrein van Levvel (voorheen de Bascule), waar vanaf 24 mei dertig minderjarige asielzoekende meisjes worden opgevangen. Deze opvang is tijdelijk. Het college ziet echter mogelijkheden om deze locatie om te vormen tot een permanent asielzoekerscentrum, waar meer asielzoekers kunnen verblijven. Dit zou betekenen dat Duivendrecht, dat nu al 240 vluchtelingen huisvest, nog meer vluchtelingen moet opnemen.

In Ouderkerk gaat het om de Hogendijk, waar nu nog een grasland ligt. Dit terrein grenst aan riante woningen met vrij uitzicht over de Amstel. Het college heeft dit terrein aangewezen als een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum, zonder rekening te houden met de wensen en belangen van de omwonenden. Er zijn nog meer locaties onderzocht in Ouderkerk, maar die zijn niet openbaar gemaakt. Ouderkerk heeft op dit moment nog geen enkele vluchteling opgevangen.

Het college stelt dat het asielzoekerscentrum nodig is om te voldoen aan de spreidingswet, die bepaalt dat elke gemeente een aantal asielzoekers moet opvangen naar rato van het inwonertal. Deze wet staat echter op losse schroeven, omdat veel gemeenten bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichte opvang. Bovendien vinden inwoners en belanghebbenden dat de spreiding in Ouder-Amstel nu al oneerlijk is, omdat Duivendrecht veel meer vluchtelingen opvangt dan Ouderkerk, terwijl Ouderkerk meer inwoners heeft.

Het college beweert dat Ouder-Amstel altijd al heel gastvrij is geweest voor vluchtelingen, en dat het asielzoekerscentrum een kans is om hen te helpen integreren in de samenleving. Dit is volgens “Drechtje Spreekt” echter niet de verdienste van het college, maar van Coherente, die al jaren met vrijwilligers taallessen en begeleiding biedt aan vluchtelingen. Het college heeft geen duidelijk plan voor hoe het asielzoekerscentrum zal worden beheerd, hoe de veiligheid en leefbaarheid zullen worden gewaarborgd, en hoe de communicatie en participatie met de inwoners zullen worden vormgegeven.

Het college nodigt de inwoners uit om naar de informatieavonden te komen, die op 11 en 12 juni worden gehouden in Ouderkerk en Duivendrecht. Daar zal het college een presentatie geven over de plannen, en kunnen de inwoners vragen stellen of hun mening geven. De informatieavonden zijn echter geen inspraakavonden, waar de inwoners daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Het college heeft al aangegeven dat de raad uiteindelijk zal beslissen over de locaties, zonder dat de inwoners daarover kunnen stemmen.

De stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Ouderkerk zijn niet te spreken over de plannen en de werkwijze van het college. Zij vinden dat het college de inwoners buitenspel zet, en dat er geen draagvlak is voor een asielzoekerscentrum in Duivendrecht of Ouderkerk. Zij hebben een WOO-verzoek ingediend om alle informatie over de locaties boven tafel te krijgen. Zij roepen de inwoners op om massaal naar de informatieavonden te komen, en om zich te laten horen tegen het asielzoekerscentrum. Zij vragen zich af of het college wel het beste voor heeft met Ouder-Amstel, of dat het vooral luistert naar Amsterdam en het COA.


Lees verder

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp