Concept coalitieakkoord Ouder-Amstel gepubliceerd

Geschreven door Op 24 mei 2022

De afgelopen periode hebben in Ouder-Amstel intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen OAA, VVD en GL. Deze hebben geleid tot een concept coalitieakkoord. Op 31 mei wordt dit besproken in een commissievergadering. Het is een akkoord waarin de kernwaarden verantwoordelijk, verbindend, vergroenend centraal staan.

Ouder-Amstel Anders is bij de verkiezingen de grootste partij geworden en heeft het voortouw genomen bij de coalitievorming. Paulette Koek-Baks: “We hebben nu een conceptakkoord opgesteld waarin we onze ervaring met de gemeente en de inbreng van veel inwoners die we eerder al hadden gekregen, hebben verwerkt. Het is nadrukkelijk een conceptakkoord. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en oppositiepartijen de mogelijkheid krijgen om nog te reageren en dat we daarna pas een definitieve tekst maken. Zo wordt het meer een coproductie. Want alleen samen doen we het anders.”

Barbara de Reijke (VVD) geeft aan: “We staan financieel voor een grote opgave als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk. We ontkomen er niet aan dat ook aan de heilige huisjes moet worden gekomen om dat gat te dichten. En dat is moeilijk, maar we willen wel de verantwoordelijkheid nemen om daarmee aan de slag te gaan. Maar we staan eveneens voor een inhoudelijke opgave om te zorgen dat onze gemeente de prettige, leefbare gemeente blijft die het is. Ik woon zelf hier in de gemeente en zou nergens anders willen wonen. Het is een fijne gemeente en we geloven erin dat we met een zelfstandig Ouder-Amstel de inwoners het beste kunnen bieden. De gesprekken duurden wat langer. We zijn drie partijen met af en toe echt een verschillende kijk op de gemeente, maar die verschillende invalshoeken zijn ook juist goed.”

Namens GroenLinks heeft Femke Soppe deelgenomen aan de onderhandelingen: ”Wat GroenLinks betreft moeten we nu echt stappen zetten op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Die stappen gaan we zetten, samen met inwoners. We blijven druk zetten op het Rijk voor financiële ondersteuning hierbij. Daarnaast gaan we als gemeente flink uitbreiden. Hiervoor is het nodig om voortdurend aandacht te hebben voor een sociaal en groen leefklimaat, de leefbaarheid en betaalbaarheid. Juist in deze tijd willen wij opkomen voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Door aan tafel te zitten in deze coalitie kunnen we die stem ook daadwerkelijk laten horen.”

De beoogd wethouders zijn Paulette Koek-Baks (OAA), Barbara de Reijke (VVD) en Jacqueline de Maa (GL). Jan Koek wordt geen fractievoorzitter van Ouder-Amstel Anders maar blijft naar verwachting wel in de raad. Paulette Koek-Baks: “We beseffen dat er een discussie is of een raadslid die een familieband met een wethouder heeft, voldoende zijn toezichthoudende rol kan vervullen. We hebben dit daarom laten toetsen door een onafhankelijk bureau en gevraagd te adviseren hoe die controlerende rol geborgd kan worden. En binnen het college zullen we dit goed evalueren. Mochten er later toch problemen ontstaan door deze constructie dan zal de heer Koek terugtreden uit de gemeenteraad.”

Het concept coalitieakkoord wordt in de commissievergadering op 31 mei om 19.30 uur besproken. Inwoners en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kan men zich melden bij de griffie via raad@ouder-amstel.nl of via (020) 496 21 17.
De coalitiepartijen roepen iedereen, die nog punten wil wijzigen of toevoegen, op om in te spreken. Daarbij is het wel belangrijk rekening te houden met de financiële uitdaging waar de gemeente voor staat. Het coalitieakkoord staat op de website www.ouder-amstel.nl/coalitieakkoord2022

Na de bespreking wordt de inbreng van de gemeenteraadsfracties en de insprekers verwerkt. Naar verwachting is op 14 juni het definitieve coalitieakkoord gereed en kan het nieuwe college geïnstalleerd worden.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp