De toekomstplannen van het Cobra Museum

Geschreven door Op 15 juni 2024

Het Cobra Museum heeft zijn toekomstplannen op 10 juni in een extra raadsgesprek aan de gemeenteraad van Amstelveen gepresenteerd. De financiële situatie van het museum was zo slecht dat er met de gemeente harde afspraken gemaakt moesten worden om het museum overeind te houden. Daarvoor is met Cobra een convenant gesloten met een looptijd tot einde 2024.

Een samenvatting van het convenant met de gemeente Amstelveen

Inleiding

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is een museum dat zich richt op de kunststroming Cobra, die in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw ontstond. Het museum heeft een grote collectie van Cobra-kunstenaars, zoals Karel Appel, Constant, Corneille en Asger Jorn. Het museum organiseert ook tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door Cobra.

De financiële situatie van het museum was de afgelopen jaren echter zorgwekkend. Het museum leed verlies, had een negatief eigen vermogen en kampte met een dalend bezoekersaantal. Door de coronacrisis werd de situatie nog nijpender. Het museum dreigde failliet te gaan en de collectie te verliezen. Om het museum te redden, moest er een ingrijpende verandering plaatsvinden.

Het convenant met de gemeente

Op 10 juni 2021 presenteerde het museum zijn toekomstplannen aan de gemeenteraad van Amstelveen. Het museum had samen met de gemeente een convenant gesloten, waarin harde afspraken werden gemaakt over de financiële en inhoudelijke koers van het museum. Het convenant heeft een looptijd tot eind 2024 en bevat de volgende hoofdpunten:

  • De gemeente verstrekt een eenmalige subsidie van 1,5 miljoen euro aan het museum, om de schulden af te lossen en de liquiditeit te verbeteren.
  • De gemeente neemt de collectie van het museum over, om deze te behouden voor de stad en het publiek. Het museum mag de collectie blijven gebruiken, maar moet hiervoor een vergoeding betalen aan de gemeente.
  • Het museum moet een nieuw bestuur en een nieuwe directie aanstellen, die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en de artistieke visie van het museum.
  • Het museum moet een nieuw beleidsplan opstellen, waarin de missie, de doelstellingen, de doelgroepen en de programmering van het museum worden vastgelegd.
  • Het museum moet een sluitende begroting presenteren, waarin de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het museum moet ook een meerjarenbegroting maken, waarin de financiële risico’s en scenario’s worden beschreven.
  • Het museum moet de samenwerking met andere culturele instellingen in de regio versterken, om het culturele aanbod te verbreden en te verdiepen.
  • Het museum moet de marketing en communicatie verbeteren, om meer bezoekers te trekken en de naamsbekendheid te vergroten.
  • Het museum moet de educatie en participatie vergroten, om meer jongeren, scholen en diverse groepen te bereiken en te betrekken bij het museum.

Conclusie

Het convenant tussen het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen is een reddingsplan voor het museum, dat in financiële nood verkeerde. Het convenant bevat strenge voorwaarden, maar biedt ook kansen voor het museum om zich te vernieuwen en te profileren als een toonaangevend museum voor moderne kunst. Het museum moet de komende jaren hard werken om de afspraken na te komen en het vertrouwen van de gemeente en het publiek te herstellen.

Auteur: Martin Roodenburg

Foto: Jammfm

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp