Hulp stembureaus gezocht

Geschreven door Op 20 januari 2021

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege corona kunnen mensen straks stemmen, verdeeld over drie dagen. Daarom is er hulp nodig op de stembureaus. Als vrijwilliger zorg je samen met de andere leden van het stembureau dat de verkiezingen goed en veilig verlopen. Ben je 18 jaar of ouder en wil je helpen? Meld je dan aan via ouder-amstel.nl/verkiezingen.

Vervroegd stemmen

De verkiezingen gaan gewoon door, ook in coronatijd. Er kan wel vroeger worden gestemd: naast 17 maart kunnen kiezers al op maandag 15 en dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen. Dit kan in 2 stembureaus in de gemeente. Op 17 maart zijn alle stembureaus open.

Coronamaatregelen

Er komen extra hygiënemaatregelen. Zo worden stemhokjes, potloden en andere stembescheiden in het stembureau telkens schoongemaakt. Daarnaast zullen alle stembureauleden en tellers een medisch mondneusmasker of, in uitzonderingsgevallen, een faceshield moeten dragen. Door het vervroegd stemmen en de te nemen hygiënemaatregelen is er dit jaar een grotere bezetting nodig voor de stembureaus. Eén van de leden fungeert bij toerbeurt als gastheer/gastvrouw, die o.a. zorgt voor naleving van de coronamaatregelen.

Wat wordt er verwacht van stembureauleden?

U krijgt vooraf een verplichte online training. Hier leert u onder meer aan welke officiële regels het stemmen moet voldoen. Aan de training is een online test gekoppeld, die moet u met goed gevolg afleggen om als lid van een stembureau te kunnen worden benoemd.

Vergoeding leden

Met uw medewerking is het mogelijk om de genoemde verkiezingen met succes te laten verlopen. Als u op een stembureau wilt plaatsnemen ontvangt u hiervoor een bruto vergoeding. Voorafgaand aan benoeming wordt van u verwacht dat u een digitale training met goed gevolg aflegt. De vergoedingen zijn als volgt vastgesteld:

 • De basisvergoeding voor een stembureaulid bedraagt per dagdeel € 75,00
 • Naast de basisvergoeding ontvangt een voorzitter van het stembureau een toeslag van € 25,00 per dagdeel
 • Voor het tellen van de stembiljetten bedraagt de vergoeding € 50,00.

Taken van de stembureauleden

U bent met andere stembureauleden verantwoordelijk voor één van de stembureaus in Ouder-Amstel. Afhankelijk van uw functie en het tijdstip waarop u begint, heeft u de volgende taken:

 • U zet alles in het stembureau klaar;
 • U controleert de stempas(sen) van de kiezers en reikt hen een stembiljet uit;
 • U ziet erop toe dat het stemmen volgens de regels verloopt;
 • U draagt mede zorg voor het uitvoeren van de extra coronamaatregelen, zoals het reinigen van potloden, stemhokjes, tafels, etc.;
 • Na 21.00 uur telt u de stemmen.

De stembureauleden werken in principe in ploegen van 7.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur worden de uitgebrachte stemmen handmatig geteld, op partijniveau. Hierbij gaan we ervan uit dat de stembureauleden van beide ploegen aanwezig zijn om mee te tellen, dit kan enkele uren duren.

De invulling van het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021 is op dit moment nog niet exact bekend. Met de kennis van nu gaan we ervan uit dat de stembureauleden die op deze dagen worden ingezet ook in ploegen gaan werken: van 7.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. Op deze dagen vindt geen telling plaats.

Wat is de rol van de gastvrouw/ gastheer?

Door de extra maatregelen hebben we meer deelnemers nodig dan voorheen. Daarom is de taak van een van de aanwezige stembureauleden om kiezers te helpen in de covid-19 omstandigheden veilig hun stem uit te laten brengen en stembureauleden veilig hun werk te kunnen laten doen. Dit stembureaulid zorgt er, in een rol als gastheer/ gastvrouw, voor dat de maatregelen rondom corona goed worden opgevolgd:

 • U ontvangt de kiezers;
 • U houdt toezicht op de maatregelen en op het naleven van de hygiënevoorschriften;
 • Indien nodig spreekt u mensen aan die zich niet houden aan de genomen maatregelen;
 • U informeert kiezers bij drukte op het stembureau;
 • U houdt toezicht op de looproute;
 • U helpt na 21.00 uur mee met het tellen van de uitgebrachte stemmen.

Richtlijnen RIVM

Veiligheid en gezondheid gaan boven alles. Wij doen er alles aan om besmetting te voorkomen. We laten het aan uw eigen beoordeling over of u het verantwoord vindt om deel te nemen als stembureaulid. Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over het coronavirus. Ook heeft het RIVM een lijst met aandachtspunten voor kwetsbare medewerkers opgesteld.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden als stembureaulid kan via het aanmeldformulier voor stembureaulid of stemmenteller, wat u na invullen en ondertekenen kunt scannen en mailen naar verkiezingen@ouder-amstel.nl, of inleveren bij het Klant Contact Centrum. Graag insturen vóór 7 januari 2021.

Wilt u zelf niet deelnemen als stembureaulid, maar kent u iemand die dat wel wil? Geef het dan door aan diegene.

Meer informatie over de verkiezingen ontvangt u per e-mail. De benoeming en indeling van de stembureaus ontvangt u medio februari 2021. Hebt u vragen, mail dan naar verkiezingen@ouder-amstel.nl.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp