Informatieavonden AZC: ‘Mea Culpa’ van college

Geschreven door Op 2 juli 2024

“Het tempo lag te hoog, het is te snel gegaan”, aldus de reactie van het college naar aanleiding van het door Natuurlijk Belang aangevraagde interpellatiedebat over de Informatieavonden AZC. Alle partijen sloten aan met een keur aan vragen over het proces, waarbij het ‘gemeentehuis’ met een overduidelijk ‘Mea Culpa’ kwam. Het had anders gemoeten. Na de zomer wordt het proces vervolgd.

Zwaartepunt van de raadsvergadering was het interpellatiedebat over de Informatieavonden over de vluchtelingenopvang. Opgave voor de gemeente is om conform de Spreidingswet 91 vluchtelingen op te vangen. Daarvan zijn afgelopen maand 30 in Duivendrecht bij Levvel gehuisvest, voor 61 moet nog een locatie gevonden worden. Vooral de plek aan de Hoogendijk in Ouderkerk stuitte op de nodige weerstand tijdens de informatieavonden. De vragen uit de raad gingen over: waarom niet eerst de raad betrokken bij het vaststellen van mogelijke locaties; en daarbij participatiebijeenkomsten voor de inwoners; de (objectieve) vaststelling van locaties, waaronder de Amstelscheg; de kosten van het proces; de vele communicatieadviseurs; het vervolgproces en de aantallen (is 61 een minimum)?

Wethouder Victor Frequin opende zijn reactie met een persoonlijke noot: “Huisvesting is een essentiële en humane waarde voor mensen”. Na deze noot kwam het statement dat het proces veel te snel is gedaan, dat er nu geluisterd is naar de bewoners, en dat dit de reden is geweest om locatie Hoogendijk terug te trekken en een pas op de plaats te maken met het proces. Inzet is om na het zomerreces samen met de raad het proces te bepalen. Frequin: “Ons voornemen was juist om met deze informatieavonden onrust te voorkomen, dat heeft helaas niet goed uitgepakt”. De stiltes tussen de antwoorden door tekenden het effect wat de informatieavonden op het college hebben gehad. Op de vraag over de ambtenaren stelde Frequin: “Wij als college zijn eindverantwoordelijk voor dit proces en niemand anders, noem ons maar ‘gemeentehuis’”.

Tijdens de derde informatieavond (Amstelkerk Ouderkerk, red.) is een kaartje getoond, wat niet alleen opmerkingen opleverde uit de zaal, maar wat ook de wethouder deed schrikken. “Een plaat die zeker niet uit onze koker komt en niet onderdeel is van het proces”. Het bleek om een plaat van het CBS uit het Kadaster te gaan, dit om buurtgrenzen te bepalen. De kosten voor het proces (voorbereiding voor opvang van vluchtelingen) zijn geschat op € 375.000. Overigens niet begroot voor 2024. “Dit is vooral voor de inhuur van externen om het proces te begeleiden (€ 250.000) en de kosten van het onderzoeksbureau (€ 50.000)”. Voor veel fracties nogal wrang omdat er eerder dit jaar stevige bezuinigingen zijn geweest op welzijn, cultuur en sport. De wethouder deed de toezegging dat de uiteindelijke kosten lager uit gaan vallen, wat weer vraagtekens opleverde bij de VVD: “Uitstel betekent in de regel dat de kosten langer doorlopen”.

De PvdA vroeg om aandacht voor de ‘mens’ in het debat en het toepassen van solidariteit en barmhartigheid. Een stelling waar meerdere fracties positief op reageerden, wel met de aantekening dat er voor jongeren uit Ouder-Amstel, op zoek naar een woning, ook solidariteit moet zijn. Voorstel uit de raad was om de fracties eerder te betrekken, hiermee had de onrust over locatie Hoogendijk vermeden kunnen worden. Het delen van het door het onderzoeksbureau vastgestelde 36 locaties is voorlopig om juridische afhankelijkheden nog niet mogelijk. Burgemeester Joke Geldhof kreeg nog de vraag over de vele externe inhuur bij de gemeente, probleem is het vinden van de juiste mensen voor deze extra klussen op het gemeentehuis. Met het Mea Culpa daalde het stof in de raadszaal. Al staat voor volgende week het thema ‘Financiën’ op het programma. Nog geen reces voor raad en college.

Auteur: Henk Peter Blok
Foto: Henk Peter Blok


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp