Jubileumboek De Kleine Kerk voor burgemeester Joyce Langenacker

Geschreven door Op 16 oktober 2023

Het was een jaar geleden bedacht, een jubileumweekend om het eeuwfeest van De Kleine Kerk te vieren. Een paar maanden later kwam het idee om een jubileumboek uit te geven. Dat was ook al gebeurd tijdens het 90-jarig jubileum, maar met het 100-jarig jubileum was er alle reden voor een verder uitgediept Jubileumboek. Het Jubileumfeest was op 14 oktober en de dienst op 15 oktober.

Namens de kerkenraad mocht Gerie Bouman een bijna volle kerk welkom heten: “Het is lang geleden dat de kerk zo vol heeft gezeten”. Net geen 100, dat was passend geweest bij het Jubileumfeest. Het bezoekersrecord van Geert Mak (124 bezoekers) werd niet overtroffen, maar blij met de aanwezigen was Bouman zeker. Ook voorzitter Martijn Nolte was trots. Nolte benoemde het belang van De Kleine Kerk voor de gemeenschap. Een plek voor doop, trouwen en uitvaarten. Blijdschap en rouw. “Menigeen heeft een gevoel met de kerk”. Nolte gaf aan dat de sfeer en akoestiek van De Kleine Kerk het concertgebouw overtreft. Hij stond stil bij de functie van de kerk en de waarde voor de toekomst. “De kerk is en blijft een plek voor ontmoeting, inspiratie en bezinning”. Belangrijk dat mensen van De Kleine Kerk al in een vroeg stadium een brede maatschappelijke functie voor kerk zagen met o.a.: boekenmarken, poëzie, concerten, momenten van bezinning en filmavonden. Nolte memoreerde de tekst van de vorige burgemeester over de kerk: “Het sociaal culturele hart van Duivendrecht”. Aandachtspunt is dat de activiteiten zeker een functie hebben maar niet hebben geleid tot nieuwe kerkleden. Nolte gaf geen bevestiging op de vraag of er een 200-jarig jubileum komt.

Petra Speelman bracht een passage over: “Kunnen we zonder kerkgebouw?”. Inzicht is dat de kerk een schoonheid en waarde heeft, om in verzet te komen tegen de platheid van de wereld. Zeer mooi was de muzikale bijdrage van het duo David Harris (hobo) en Gerard van Zeijl (piano). De aanwezigen genoten van de muziek. Een moment van meditatie die de kerk ongetwijfeld aan veel bezoekers heeft gebracht de afgelopen eeuw. Waarbij het opviel dat het rolletje KING nog steeds rondging.

Hoogtepunt van het feest was de overhandiging van het jubileumboek aan burgemeester Joyce Langenacker, samen met wethouder Paulette Koek-Baks aanwezig namens het gemeentebestuur. Vooraf waren er inleidende woorden van Gerie Bouman om het proces te beschrijven van voor 1923 tot heden. Wat vooral in het verleden opviel zijn de familiaire banden. De optekening vinden we terug in het jubileumboek: “100 jaar huis van ontmoeting in Duivendrecht”. Langenacker kreeg het boek overhandigd van één van de jongste kerkleden. Zij benoemde de belangrijke rol van de kerk toen en nu, en ook diverse veranderingen kwamen naar voren. In het begin van de vorige eeuw moesten de Duivendrechters voor een dienst naar Ouderkerk of Diemen, dit ging wandelend of met paard en wagen. Dat de Duivendrechters een eigen kerk wilden werd als ‘gemakzuchtig’ gesteld. Ander bijzonderheid was dat er geen overschrijding van het budget was bij de bouw van de kerk.

De burgemeester gaf aan dat het boek een plekje krijgt in haar kamer in het gemeentehuis. Daarmee was de overhandiging nog niet af, want Langenacker en Koek-Baks mochten namens het college een cheque overhandigen om nog vele waardevolle ontmoetingen in De Kleine Kerk te organiseren. Waarna het tijd was voor een verfrissing voor de aanwezigen, waarbij het boek als een zoet broodje over te toonbank ging. Het boek is te bestellen bij De Kleine Kerk en kost € 25.

Auteur en Foto: HenkP. Blok


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp