Woon(zorg)beleid Ouder-Amstel nog niet ter discussie

Geschreven door Op 16 oktober 2023

De gemeente Ouder-Amstel staat aan de vooravond van een nieuw Woon(zorg)beleid. Eind 2023, begin 2024 moet er een nieuw beleid staan wat voldoet aan nationale en lokale regelgeving. Na een prima presentatie in de Commissie Burger en Bestuur, kwam de commissie tot het inzicht dat de discussie over het concept plan naar een latere datum moet. Op dat moment nog onbekend met een recente oproep van het IMF om meer woningen in de kernen te bouwen en een oproep van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) om een straatje met 50 woningen buiten de kernen te bouwen.

Redenen voor een nieuw beleid zijn er voldoende: het huidige beleid is verlopen, er is meer diversificatie in doelgroepen en er is behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Met als uitgangspunten een kwalitatief levensbestendige woningvoorraad en leefbare wijken.

In de nieuwe kernen staan maar liefst 8.500 nieuwe woningen gepland (o.a. De Nieuwe Kern 4.500 en Werkstad Ouder-Amstel 3.500). De commissie had brede interesse in de bouw van 200 woningen in de kernen Ouderkerk en Duivendrecht. Wethouder Frequin (Wonen, VVD) verduidelijkte dat deze aantallen zijn gebaseerd op lopende projecten (zoals Rijksstraatweg 125) en te verwachten bouw. Ander aandachtspunt was de toekenning van woningen aan ‘eigen bewoners’. Reactie uit het College was dat de gemeente is gehouden aan toewijzingsnormen, zoals 30% sociale huur en woningen voor statushouders, maar hier als gemeente aan te voldoen (Ouder-Amstel zit boven de 30%). “Zaak is de taart groter maken, zodat er meer stukjes te verdelen zijn”, aldus de wethouder, die mede doelde op nieuwbouwprojecten als P-Bus (ruim 400 flexwoningen) en De Nieuwe Kern.

De discussie over het Woonbeleid, met daarbij aandacht voor zorg, wordt op latere datum vervolgd in de commissie. Bij de projectleiders was er een lichte teleurstelling, maar ongetwijfeld komt een gedegen voorbereiding ten goede aan de discussie van het geplande oordeelsvormende overleg.

Auteur: HenkP. Blok


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp