Kruising N522 bij Hoger Einde verschuift naar het oosten

Geschreven door Op 20 oktober 2021

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe Brug Ouderkerk. Tot aan de kerstvakantie zijn de wegenstructuur aan de oostzijde van de brug en de bouw van de nieuwe noordelijke brug aan de beurt. Deze maand worden voorbereidingen getroffen voor het verplaatsen van de noordelijke rijbaan. Tot eind oktober wordt daarom de bushalte bij de Brug Ouderkerk ongeveer honderd meter in oostelijke richting opgeschoven zodat de aannemer rondom de kruising van de N522 met Hoger Einde-Noord kan werken. Begin volgend jaar wordt de halte weer teruggeplaatst naar de oorspronkelijke locatie. In de laatste week van oktober wordt het damwandscherm dat dient als oeverconstructie tussen de bestaande brug en Hoger Einde- Noord rechtgezet.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp