Langzamer op A9 en A10

Geschreven door Op 3 oktober 2019

Het college gaat op pad om de maximumsnelheid op de A9 bij Ouderkerk en de A10 bij Duivendrecht omlaag te krijgen naar 80 km per uur. Bovendien moeten B en W zich sterk maken voor terugdringing van de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen.

Twee moties met die strekking werden met vrijwel algemene stemmen aangenomen in de laatste vergadering van de gemeenteraad. De Ouder-Amstelse partijen maken zich ongerust over de luchtkwaliteit in de twee dorpskernen, mede op grond van een recente tussenrapportage door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij voelen zich bovendien gesterkt door de adviezen van de Commissie Remkes met als doel het terugdringen van stikstofuitstoot.

en lagere snelheid brengt niet alleen de luchtvervuiling omlaag maar vermindert ook de geluidsoverlast.

Over de A9 gaat het college samenwerking zoeken met Amstelveen. Wat betreft de A10 wordt ernaar gestreefd op te trekken met Amsterdam en Diemen.

In het vierde kwartaal zal het college de raad rapporteren over de voortgang.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp