Nederlands grootste batterij de “Giga Rhino” van de Ouderkerkse ondernemers live

Geschreven door Op 26 november 2020

Vandaag is de krachtigste batterij van Nederland – de GIGA Rhino batterij – in gebruik genomen. Dit is de krachtigste batterij van Nederland. Het is een initiatief van de Ouderkerkse onderneming Giga Storage. De belangrijkste taak van deze batterij is om te zorgen dat er meer duurzame energie op het elektriciteitsnet komt.

Mevrouw Louise O. Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, en de heer Henry Meijdam, waarnemend burgemeester van Lelystad, hebben
samen de GIGA Rhino batterij formeel op stroom gezet.

Het unieke van deze energieopslag

De belangrijkste taak van deze batterij is om te zorgen dat er meer duurzame energie op het elektriciteitsnet komt. Op het moment dat de productie van duurzame energie door de wind- en
zonneparken te groot is, slaat de batterij de duurzame energie tijdelijk op, om die dan later aan te bieden op de energiemarkten. Daardoor hoeft deze duurzaam opgewekte energie niet te
worden weggegooid.

De GIGA Rhino batterij wordt aangestuurd met het doel om de lokale productie van hernieuwbare energiebronnen te maximaliseren, welke achter hetzelfde aansluitpunt van Windnet OostFlevoland zijn geïnstalleerd. De batterij staat bij het testcentrum duurzame energie van
Wageningen University & Research in Lelystad (ACRRES), naast het windmolenpark Neushoorntocht. Het is op dit moment de krachtigste batterij van Nederland.
De komende jaren wordt op het net van Windnet Oost-Flevoland 120 megawatt aan zonneenergie en 138 megawatt aan windenergie gerealiseerd. Hiermee wordt dit gebied wereldwijd
een van de grootste duurzame smart grids.

Een duurzaam alternatief voor fossiele netbalancering

Met een vermogen van 12 megawatt zal de GIGA Rhino batterij impact hebben op het nationale elektriciteitsnetwerk en een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verminderen van CO2-
uitstoot binnen de landelijke energieketen. Om die impact te maximaliseren zal de GIGA Rhino batterij worden gekoppeld aan verschillende energie- en capaciteitsmarkten om diensten te
leveren ter stabilisering van het (inter-)nationale elektriciteitsnet.

GIGA Storage:

het bedrijf dat grootschalig energieopslag verwezenlijkt

De realisatie van de GIGA Rhino batterij is GIGA’s eerste project en een opmaat naar vele andere groot- en kleinschalige energieopslag systemen op Nederlandse en Europese bodem. Het
algoritme van het GIGA cloud platform optimaliseert de financiële kant van de geleverde flexibiliteitsdiensten.
Belangrijke partners voor dit project zijn onder andere NEC (batterijleverancier), ENGIE (technisch dienstverlener), Windnet Oost-Flevoland (eigenaar van het net), Spectral
(aansturingsplatform) en de RVO (toekenning van de DEI-subsidie voor dit project).

Over GIGA Storage
GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag in Europa. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage
heeft als doel om marktleider in Europa te worden in grootschalige energieopslag. Dit wordt gerealiseerd door strategische allianties aan te gaan met marktpartijen zoals dienstverleners en
energiebedrijven. Voor meer informatie ga je naar: www.giga-storage.com.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp