Nieuwe Toekomst voor Gezellenhuis

Geschreven door Op 21 mei 2020

    
Het Gezellenhuis, een houten verenigingsgebouw uit 1901/1921 en rijksmonument blijft behouden, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe toekomst. De inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) door de gemeente Ouder-Amstel speelde daarbij een cruciale rol.

Vrijdag 15 mei 2020 ondertekenden RK Parochie Amstelland, Stadsherstel Amsterdam en de gemeente Ouder-Amstel een intentieovereenkomst om te komen tot verkoop en restauratie van het iconische Rijksmonument Het Gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel. Bekijk de video over het Gazellenhuis hieronder. 

Gazellenhuis Ouderkerk aan de Amstel

In Stadsherstel, een organisatie met 64 jaar ervaring in restauratie en exploitatie van monumenten in en rondom Amsterdam, is een geschikte partner gevonden voor de restauratie. Voordat zij verder kan moet de raad eerst instemmen met het plan van aanpak van Stadsherstel om te komen tot restauratie en exploitatie van het Gezellenhuis. Dit besluit staat op de raadsagenda van donderdag 25 juni aanstaande. 

Proces

In oktober 2018 riep de gemeenteraad van Ouder-Amstel, op initiatief van D66 en Natuurlijk Belang, het college op om te komen tot behoud van Het Gezellenhuis en het te behoeden voor verder verval. De verantwoordelijk wethouder Marian van der Weele (cultureel erfgoed) zag toen als beste optie om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen. Dit instrument was nog niet eerder in Ouder-Amstel toegepast. Bij verkoop door de eigenaar (RK Parochie Amstelland) moet het pand volgens deze wet als eerste aan de gemeente te koop wordt aangeboden. Verder geeft de wet de gemeente een kans om erfgoed te herbestemmen op een wijze die aansluit op het beleid.
Loods herbestemming provincie Noord-Holland adviseerde op het proces, Peter Oussoren: “het is een unicum om deze wet toe te passen ten behoeve van het behouden van monumenten. Monumenten zijn identiteit- en sfeerbepalers en vertegenwoordigen een grote waarde in onze omgeving. Het toepassen van de wet voorkeursrecht om monumenten te behouden getuigt van bestuurlijke daadkracht verdient navolging van andere gemeenten”. 

Voorwaarde 

De RK Parochie Amstelland gaf aan Het Gezellenhuis te willen verkopen onder de voorwaarde dat men duidelijkheid krijgt over de planologische mogelijkheden in de parochietuin. Onder leiding van de loods herbestemming is vanaf januari gewerkt, voor een groot gedeelte op kosten van de provincie Noord-Holland, aan een haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling van de kerkgronden rond de Sint Urbanuskerk. Zodra de plannen meer uitgewerkt zijn, naar verwachting in juni, worden de direct omwonenden en de parochianen bij de planvorming betrokken. Het is de bedoeling iets te realiseren dat op brede steun en waardering van de Ouderkerkse gemeenschap kan rekenen. 

Mooie samenwerking

Marian van der Weele: ”Het Gezellenhuis blijft behouden, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe toekomst. Dankzij de goede samenwerking met de partners Stadsherstel en de RK Parochie Amstelland. Veel dank voor het vele werk verzet door het  Parochie bestuur om deze mijlpaal te bereiken. Dit alles maakt het mogelijk dat Ouderkerkers en bezoekers van Ouderkerk aan de Amstel straks kunnen genieten van dit prachtige gebouw, mooie herinneringen kunnen ophalen of nieuwe herinneringen maken. En dat allemaal onder genot van een echt ‘Ouderke(r)ks’ drankje. Dat we onze handtekening onder de intentieovereenkomst konden zetten maakt van mij een tevreden wethouder maar vooral een gelukkig mens. 

Het vervolg

Onder de wet voorkeursrecht moet de gemeenteraad van Ouder-Amstel toestemming geven voor de transactie van verkoop van de RK Parochie Amstelland aan Stadsherstel. In de intentieovereenkomst is bepaald dat ook de gemeenteraad instemming verleent aan het plan van aanpak van Stadsherstel om te komen tot restauratie en exploitatie van het Gezellenhuis. 
Stadsherstel zal dan daarna een aanvraag indienen tot wijziging van de bestemming naar horeca. Een onherroepelijke omgevingsvergunning is voor Stadsherstel een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp