Provincie helpt gemeenten met 10 miljoen voor cultuur

Geschreven door Op 8 juli 2020

De provincie stelt 10 miljoen beschikbaar om samen met Noord-Hollandse gemeenten culturele en maatschappelijke instellingenovereind te houden. Door de coronacrisis zitten veel instellingen inacute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinigfinanciële ruimte hebben, springt de provincie bij.Nood is hoog

Met gemeenten is geïnventariseerd welke culturele en maatschappelijkeorganisaties getroffen worden en hoe groot hun nood is. Hoewel deexacte omvang van de schade nog niet bekend is, is wel duidelijk datdie groot is en dat het noodfonds van 10 miljoen niet genoeg zal zijnom alle instellingen te kunnen helpen. Er moeten dus keuzes wordengemaakt. 

Focus op hulp aan culturele instellingen

De gemeenten willen het noodfonds vooral inzetten voor de culturele instellingen, omdat daar de nood het hoogst is. Gemeenten kunnen overigens wel een beroep doen op het noodfonds voor andere maatschappelijke organisaties van regionaal belang. 

Gemeenten maken een voorstel

Gemeenten hebben het beste zicht welke instellingen cruciaal zijn voorde lokale en regionale culturele infrastructuur. De provincie heeftdaarom aan de gemeenten gevraagd om gezamenlijk in regionaalverband (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) een voorstel temaken voor welke instellingen zij een beroep willen doen op hetnoodfonds. Gemeenten en provincie hebben gezamenlijk voorwaardenopgesteld voor waar het noodfonds zich op zou moeten richten.Gemeenten dragen zelf ook 35% bij. In september bespreken ze devoorstellen met de provincie. In oktober wordt vervolgens duidelijkwelke instellingen een financiële bijdrage kunnen krijgen. 

Fonds voor economisch herstel

Naast het noodfonds werkt de provincie plannen uit die moeten bijdragen aan een economisch herstel, waaronder verduurzaming van de gebouwde omgeving en het versterken van de maatschappelijke en culturele infrastructuur in Noord-Holland. Hier wil de provincie 100 miljoen voor vrijmaken. In het najaar wordt duidelijk hoe de provincie dit fonds in gaat zetten.

Jammfm

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp