Provincie ondersteunt opvangcentra voor wilde dieren

Geschreven door Op 8 juli 2020

De provincie Noord-Holland ondersteunt opvangcentra voor wildedieren met 200.000 euro. Het beschikbare budget wordt gebruikt omopvangcentra te ontlasten en educatie over wilde dieren te verbeteren.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Het is voor het eerst dat de provincie Noord-Holland geld beschikbaar stelt voor de opvang van wilde dieren. Mede dankzij de inbreng van verschillende partijen kan het geld nu snel worden ingezet voor een duurzame verbetering van de opvang vanonder andere vogels en egels.” 

Protocollen

De provincie stelt 100.000 euro beschikbaar voor een opdracht aan eenexterne adviseur, die de opvangcentra rechtstreeks kan helpen met hetopstellen van formats voor diverse wettelijk verplichte protocollen. Ditgaat dan bijvoorbeeld over protocollen voor hygiëne, verzorging,quarantaine en euthanasie. De opvangcentra worden ontlast en kenniskan sneller gedeeld worden. 

Educatie

De andere helft van het budget wordt gebruikt voor educatie door de opvang centra aan derden. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van les- en spreekbeurtpakketten, informatiefolders,deelname aan beurzen en markten en voorlichting aan diverse organisaties. Educatie helpt bij het voorkomen van noodzaak tot zorg voor wilde dieren, maar ook bij het ophalen van donaties en het werven van vrijwilligers. 

Meer dan alleen geld

De provincie heeft in overleg met onder andere opvangcentra, stichting Dieren lot, wethouders en staten leden besloten hoe zij de 200.000 euro willen gaan besteden. Deze overleggen hebben er tevens toe geleid dat de provincie ook in haar eigen communicatie meer aandacht besteedt aan opvang van wilde dieren, bijvoorbeeld via het platform Groen Kapitaal. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen provincie,opvangcentra en de omgevingsdienst over het rapportageproces en praat de provincie met het Ministerie van LNV over aanpassing van wet en regelgeving.

Jammfm

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp