Er gaat gekapt worden A9 Ouderkerk. 4 juli inloop avond Amstelstroom.

Geschreven door Op 2 juli 2019

Er gaat gekapt worden! Het gaat hier om bomen die nu nog het zicht op de weg ontnemen, een deel van het verkeerslawaai absorberen, CO2-uitstoot compenseren en fijnstof afvangen.

FLEXIBILITEIT Desgevraagd meldt Rijkswaterstaat dat 10.000 bomen weg moeten aan de zuidzijde. Aan de noordzijde, dus aan de kant van de wijken Benning en Tuindorp en de Jan Hekmanschool, gaan maximaal 4.000 bomen sneuvelen. Men kan geen exacte aantallen noemen, ‘om de opdrachtnemer nog enige flexibiliteit te geven.’ Waar precies is ook nog niet duidelijk. Echter ‘er worden niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is.’

KAPVERGUNNING Wellicht kunnen inwoners Rijkswaterstaat helpen met het bepalen van wat ‘noodzakelijk’ is uit oogpunt van woon- en leefklimaat. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente. Op enig moment mogen de burgers daar hun zegje over doen. Allereerst is er een inloopbijeenkomst in de Amstelstroom op donderdag 4 juli van 18.30 tot 21.00 uur.

https://ouder-amstel.nieuws.nl

Bij de Ouderkerkerplas zijn onlangs 130 bomen omgegaan door natuurgeweld – een droevige zaak. Maar echt verontrust zijn omwonenden van de A9 bij Ouderkerk over de aangekondigde kap van 10.000 tot 14.000 bomen… ten behoeve van de verbreding van de weg plus de aanleg van een benzinestation aan de kant van de Ronde Hoep (zuidzijde).
Het gaat hier om bomen die nu nog het zicht op de weg ontnemen, een deel van het verkeerslawaai absorberen, CO2-uitstoot compenseren en fijnstof afvangen.

FLEXIBILITEIT Desgevraagd meldt Rijkswaterstaat dat 10.000 bomen weg moeten aan de zuidzijde. Aan de noordzijde, dus aan de kant van de wijken Benning en Tuindorp en de Jan Hekmanschool, gaan maximaal 4.000 bomen sneuvelen. Men kan geen exacte aantallen noemen, ‘om de opdrachtnemer nog enige flexibiliteit te geven.’ Waar precies is ook nog niet duidelijk. Echter ‘er worden niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is.’

KAPVERGUNNING Wellicht kunnen inwoners Rijkswaterstaat helpen met het bepalen van wat ‘noodzakelijk’ is uit oogpunt van woon- en leefklimaat. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente. Op enig moment mogen de burgers daar hun zegje over doen. Allereerst is er een inloopbijeenkomst in de Amstelstroom op donderdag 4 juli van 18.30 tot 21.00 uur.

Bron: Weekblad voor Ouder-Amstel

Auteur: Marion Kiewik


Lees verder

Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp