Wegenbeheer beter en duurder

Geschreven door Op 26 juni 2019

Afgelopen donderdag was de behandeling door de raadscommissie Ruimte: het collegevoorstel ‘Effectgestuurd beheer openbare ruimte’. Het komt erop neer dat B en W extra geld willen gaan uitgeven om de wegen – en andere infrastructuur zoals bruggen, viaducten en openbare verlichting – in goede en veilige staat te houden. Of in die staat te brengen. Want volgens wethouder Axel Boomgaars is er in het verleden te weinig geïnvesteerd. Dankzij een inventarisatie is er nu inzicht in de kwaliteit van de wegen in de hele gemeente.

In de stukken wordt bevestigd wat je ook met eigen ogen kunt zien: niet alles is op peil. Aldus enkele commissieleden. Sommigen waren geschrokken van de geconstateerde achterstanden in onderhoud. Men vond het dan ook een goede zaak dat dit beheerplan er nu ligt. We kunnen op deze manier beter anticiperen op probleemsituaties en daarmee wellicht kosten sparen. Maar er waren nog diverse vragen. Zoals wat we gaan doen aan haperende verlichting. Specifiek bij het fietspad onder de A10 door. En of er financiering mogelijk is vanuit de Vervoerregio, bijvoorbeeld voor de vernieuwing van het fietspad langs de A2 – zeker als daar toch al een nieuwe afslag komt.

Boomgaars zegde toe, over het A10-fietspad met Rijkswaterstaat te gaan overleggen. Wethouder Rineke Korrel van Verkeersveiligheid gaf een uiteenzetting over de subsidie-methodiek van de Vervoerregio. Doorgaans zijn die gelden alleen bestemd voor complete herstructurering met verkeersveiligheid als doel.

Hoe de extra kosten dan wel te dekken? Dat komt aan de orde bij het opstellen van de begroting in september, meldde Boomgaars. Dat vonden de meeste commissieleden niet voldoende om een besluit op te kunnen nemen. Zij willen met hun fracties overleggen of zij voor dit doel extra middelen beschikbaar willen stellen ‘in een periode dat de begroting toch al onder druk staat’.

Bron: Weekblad voor Ouder Amstel

Auteur: Marion Kwiek


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp