Werkzaamheden N522 bij de Amstelslag

Geschreven door Op 23 juni 2021

De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug bij Ouderkerk en legt langs de Amstelslag een nieuw fietspad aan. In het weekend van 25 tot 28 juni moet doorgaand verkeer rekening houden met verkeershinder op de kruising van de Oranjebaan (N522) met de Amstelslag bij Ouderkerk. Je wordt dan via een rijstrook langs de werkzaamheden geleid. Tegelijkertijd wordt er aan de andere kant van de Oranjebaan een nieuwe aansluiting gemaakt tussen de Oranjebaan en de Amsteldijk Noord. Voor actuele informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen kijk op: noord-holland.nl/brugouderkerk

 

De provincie voert werkzaamheden uit aan de kruising van de Oranjebaan (N522) met de Amstelslag bij Ouderkerk aan de Amstel en legt een fietspad aan op de Amstelslag. Doorgaand verkeer op de Oranjebaan wordt in het weekend van 25 tot 28 juni 2021 via een rijstrook langs het werk geleid en moet rekening houden met verkeershinder.

Langs de Amstelslag komt een nieuw fietspad. Tegelijkertijd wordt er aan de andere kant van de Oranjebaan een nieuwe aansluiting gemaakt tussen de Oranjebaan en de Amsteldijk Noord. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, volgen er meerdere verkeersmaatregelen.

Doorgaand autoverkeer Oranjebaan (N522)

Gemotoriseerd verkeer op de N522 kan grotendeels ongehinderd langs de werkzaamheden rijden. Alleen in het weekend van 25 juni tot 28 juni van 20.00 uur tot 09.00 uur ondervindt het verkeer op de Oranjebaan (N522) hinder van de werkzaamheden. Voor het autoverkeer is er één rijstrook richting Amstelveen en één rijstrook richting Amsterdam beschikbaar en geldt een snelheidsbeperking. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

 

Lokaal verkeer Amstelslag

Tussen 18 juni en 7 juli is de Amstelslag afwisselend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer wordt omgeleid met bebording en moet rekening houden met extra reistijd. Voor (brom)fietsers is het fietspad langs de Oranjebaan tussen de Brug Ouderkerk en de kruising met de Amstelslag afgesloten voor fietsverkeer. (Brom)fietsers worden omgeleid via Amstelzijde- Amsteldijk-Zuid of via Amsteldijk-Noord- Oostmeerweg- Bankrasweg.

 

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden bij de Amstelslag maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp