Wethouder Ouder-Amstel verontwaardigd om strafkorting Rijk

Geschreven door Op 26 juni 2019

De onroerend zaak belasting op woningen in Ouder-Amstel is de laagste uit de regio. Dat klinkt positief maar betekent voor de gemeente een flinke strop. Door de stijgende huizenprijzen in 2018 krijgt de gemeente Ouder- Amstel dit jaar namelijk een korting van ruim 400.000 euro uit het gemeentefonds vanwege de lage ozb heffing in de gemeente.

“Ik vind het belachelijk dat wij als gemeente nu zo gestraft worden omdat de huizenprijzen op papier stijgen”, zegt wethouder financiën Barbara de Reijke.

LAAG PERCENTAGE OZB De ozb wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de waarde van de woning. Ouder- Amstel heeft de afgelopen jaren het totale bedrag wat een woningbezitter betaalde als uitgangspunt genomen voor de berekening van de ozb in plaats van deze te laten stijgen met de woningprijzen. Omdat de gemiddelde huizenprijzen in Ouder-Amstel echter relatief hoog liggen ten opzichte van landelijk, is de ozb ten opzichte van de WOZ-waarde de afgelopen jaren gedaald. “Wij willen huizenbezitters niet te veel
belasten”, zegt De Reijke. “Op papier kunnen de prijzen stijgen, maar daar merk je als huizenbezitter niets van.”

STRAFKORTING RIJK LEGT REKENING BIJ HUISEIGENAREN De redenering van de landelijke overheid is dat een gemeente bij stijgende huizenprijzen meer belasting zou kunnen innen en dat de ozb dus omhoog zou kunnen. Bij het vaststellen van het bedrag dat een gemeente van de landelijke overheid krijgt, wordt rekening gehouden met de huizenprijzen. Doordat Ouder-Amstel in het verleden er voor had gekozen om de ozb laag te houden is nu het bedrag dat Ouder-Amstel uit het gemeentefonds krijgt, verlaagd. Wethouder De Reijke heeft het over een strafkorting: “Het is belachelijk dat we zo gedwongen worden om meer ozb te gaan innen terwijl dit een principiële keuze is geweest om dit niet te doen.”

STIJGEND TEKORT “De lagere uitkering uit het gemeentefonds kost ons structureel veel geld waardoor we nu geconfronteerd worden met een tekort voor de komende jaren. Het lopende jaar komen we waarschijnlijk nog wel goed uit. Maar we staan voor grote uitgaven door alle verantwoordelijkheden die de landelijke overheid bij de gemeenten heeft neergelegd. We zien dat er tekorten ontstaan door de jeugdzorg en het wegenonderhoud. Hoewel er extra geld is toegezegd voor jeugdzorg blijft dit voor onze gemeente onvoldoende. We hebben de afgelopen jaren de hoge uitgaven kunnen vangen terwijl we de lasten voor woningbezitters laag hielden, maar met een strafkorting zijn we bijna door onze reserves heen en dwingt de landelijke overheid ons praktisch om de lasten omhoog te doen.”

HEILIGE HUISJES Ouder-Amstel staat niet alleen. Veel gemeenten worden geconfronteerd met grote tekorten in de gemeentebegroting en een aantal heeft al zwembaden en bibliotheken moeten sluiten. Zo ver is het in Ouder-Amstel gelukkig nog niet omdat de gemeente altijd een goede financiële positie heeft gehad. Maar de structurele uitgaven zijn nu niet in balans met de inkomsten. Het college en de raad hebben daarom uitgesproken dat het belangrijk is om de komende tijd aan de slag te gaan met het zoeken naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten en uitgaven verder te verlagen.
De Reijke geeft hierover aan: “Zonder moeilijke beslissingen is dit niet mogelijk. Ook de heilige huisjes zullen dan onder de loep genomen worden.” Het college heeft toegezegd na de zomer een overzicht naar de gemeenteraad te sturen zodat de raad financiële prioriteiten kan stellen.

Bron: Weekblad voor Ouder Amstel


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp